การบันทึกเมื่อตกแต่งภาพกับ Photoshop

  Contact

 

1. เมื่อตกแต่งภาพกับ Photoshop เรียบร้อยแล้วจะทำการ Save ให้คลิก File

    ----> Save for Web ดังภาพ

 

2. เลือกนามสกุลของภาพเป็น GIF หรือ JPG (GIF จะมีขนาดเล็กกว่า JPG แต่มีความ  ละเอียดของภาพน้อยกว่า ) เนื่องจากเป็นนามสกุลที่ทำให้ภาพแสดงบน Browser ได้    ----> แล้วกด Save

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In เทคนิคการใช้งาน โดย เรวดี

Post ID: 4055, Created: , Updated, 2013-09-06 17:10:43+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #รูปภาพ

Recent Posts 

Comments (0)