การเรียนรู้ KM (27 ตุลาคม 2553)

nong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Sitting by nellie

วันนี้เป็นการเรียนรู้ถึงหลักการเปลี่ยนวิธีคิดของคน  และวิธีทำงานของคน  โดยนำเอาหลักการและพฤติกรรมของคนเป็นตัววัด  เป็นปัญหาตั้งต้น  เพื่อหาวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาของบุคคลนั้นได้อย่างถูกต้อง  ที่สำคัญทุก

ซึ่งกลุ่มเราก็มีหลักการอีกอย่างหนึ่งว่า
เรื่องยากยากต้อง                     ยกให้ประธานยุคลฯ       
เรื่องเล็กเล็กขี้ผง                ยกให้กรม  ศรีบาล
เรื่องงานเทคนิคและมึนงง     ยกให้คุณนงค์และคุณเทพวรรณ

คำคมวันนี้
เรื่องเล็กเล็ก         เราไม่            แต่ใหญ่ทำ
เข้าห้ำหั่น            ไม่ให้ยาว       ไปเบื้องหน้า
ปล่อยยืดยาว        จะยับเยือน      ทุกเวลา
รับปรึกษา            หาทางแก้       สุดแดดวง

          ใหม่เข้ามา        พาศึกษา    ให้รู้แบบ
          เก่าสุดแสบ       จับมาฝึก    ปรือสมอง
          คนไม่เอา         ไม่สน        งานทั้งปวง
          เอามากรอง      ให้หนัก       จะรักงาน....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องทั่วไปความเห็น (0)