ประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง ปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓

ประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง ปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓

                     

                        กศน.อำเภอลาดบัวหลวง ปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ ในอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุมอำเภอลาดบัวหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดบัวหลวง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและสถานที่พบกลุ่มที่หลากหลายให้บริการในพื้นที่

               ชี้แจงวัตถุประสงค์ดังนี้

       ๑. โครงการหลักสูตร

       ๒. การวัดและประเมินผลการเรียน

       ๓. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

       ๔. การเทียบโอนผลการเรียน

       ๕. การให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดบัวหลวง

              สถานที่พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน ๗ ตำบล

      ๑. กศน.ตำบลลาดบัวหลวง

      ๒. กศน.ตำบลสามเมือง

      ๓. กศน.ตำบลหลักชัย

      ๔. กศน.ตำบลคลองพระยาบันลือ

      ๕. กศน.ตำบลพระยาบันลือ

      ๖. กศน.ตำบลคู้สลอด

      ๗. กศน.ตำบลสิงหนาท

                                  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายสามัญความเห็น (0)