กศน.ภูซาง ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 สำรวจข้อมูลการปลูกอ้อย

ฮูโต๋
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นกต้องมีขน คนต้องมีพวก

         เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553  นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผอ.กศน.อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พร้อมกับคณะครู ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอ้อย ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของ อ.วิลาสลักษณ์ ว่องไว เพื่อคัดเลือกพื้นที่แปลงทดลองปลูกอ้อยพันธุ์ใหม่ ที่ทางสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 จะนำมาปลูกในพื้นที่เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตกับอ้อยพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกอยู่ในปัจจุบันนี้

         สืบเนื่องจากที่ผ่านมา กศน.ภูซาง ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปน้ำอ้อย ด้วยงบวิกฤตเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๕๓ โดยการเข้าไปส่งเสริมการแปรรูปและการเรียนรู้ร่วมกันครั้งนั้น ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มน้ำอ้อย ว่า

                  1.การให้ผลผลิตน้ำอ้อยปริมาณต่อไร่ต่ำ

                  2.ระยะเวลาการเก็บรักษาผลผลิตจากน้ำอ้อยเก็บได้ไม่นาน

                  3.ต้นทุนของปุ๋ยที่ใช้กับไร่อ้อยราคาสูง

          โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อย บ้านสบบง หมู่ที่ ๒ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพการปลูกอ้อยและการทำน้ำอ้อยมานานหลายชั่วอายุคนแล้ว

    

                                           เจ้าหน้าที่ร่วมหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการปลูกอ้อย

                                          ณ ศูนย์ กศน.ตำบลสบบง ซึ่งมีการจัดนิทรรศการ

                                                   เรื่องของ "น้ำอ้อยของดีตำบลสบบง"

    

    

                                                          เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจากตัวแทน

                                                   กลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อย บ้านสบบง หมุ่ที่ 2

    

    

                                                         การทำไร่อ้อยของกลุ่มเกษตรกร

                                                                     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถุงเงินถุงทองความเห็น (0)