เยี่ยมชมกิจกรรมทันตฯ ที่เมืองสระบุรี (3) งานทันตฯ ที่วิหารแดง

 

อำเภอวิหารแดง อยู่ติดกับ อำเภอหนองแค และบ้านนา (นครนายก) มี 6 ตำบล ประชากรประมาณ 36,000 คน เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง มี 7 สถานีอนามัย มีโรงเรียนประถม 25 รร. โรงเรียนขยายโอกาส 3 รร. และมัธยม 1 รร. จำนวนนักเรียนก่อนประถม 1,000 กว่าคน ประถมฯ 5,627 และ มัธยม 2,192

ประชากรตามกลุ่มอายุ 0-5 ประมาณ 2,357 คน ผู้สูงอายุประมาณ 3,592 คน

กำลังคนปัจจุบัน วิหารแดงมีทันตแพทย์ 2 คน มีเจ้าพนักงานทันตฯ 2 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ลูกจ้าง 1

โครงการด้านทันตสาธารณสุข ได้แก่

โครงการยิ้มสดใส  

 • ผลงานปีที่แล้ว ป.1 ตรวจ 457 คน เคลือบฟลูออไรด์ 1,009 ซี่ ป.6 ตรวจ 534 คน เคลือบ 905 ซี่ และ ป.3 ตรวจ 459 คน การดำเนินงานเป็นลักษณะแบ่งเขตรับผิดชอบ โดย ทันตาภิบาล
 • เดิม เคยทดลองทำ sealant ที่โรงเรียน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ แพราะว่ามีปัญหาเรื่องแสงสว่าง การควบคุมความชื้น ไฟฟ้า ทำให้ sealant หลุดง่าย จึงให้คุณครูพามารับบริการที่สถานบริการ

โครงการสายใยผูกพัน  

 • ตรวจฟันฟันเด็ก 635 คน มีฟันดี 412 คน ฟันผุ 40 คน ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 175 คน

การสำรวจสภาวะช่องปากระดับอำเภอ (ปี 2552) พบว่า

 • 3 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 31
 • 12 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 36
 • 15 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 12
 • 17 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 32
 • ผู้สูงอายุที่มีคู่สบเป็นฟันแท้กับฟันแท้ ร้อยละ 8
 • ที่มีคู่สบเป็นฟันแท้กับฟันเทียมหรือฟันเทียมกับฟันเทียม ร้อยละ 19
 • มีฟันแท้ใช้งานได้ 20 ซี่ ร้อยละ 3

โครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน (ทส.003) พบว่ามีปัญหาระดับ จ สูงอยู่ ที่ 21.14% และฟันแท้ผุยังสูง 32.75%

 • ตรวจ 3,032 คน
 • ปัญหาระดับ จ. ร้อยละ 21.14
 • ปัญหาฟันแท้ผุ ร้อยละ 32.75

ชุดสิทธิประโยชน์ ตรวจได้ 27 คน ขูดหินปูน  14 คน

การดำเนินงานเป็นลักษณะเชิงรุก และเชิงรับ

... เชิงรับ หมายถึง ผู้ป่วยเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล เช่น ผู้ป่วยที่คลินิกโรคเบาหวาน

... เชิงรุก เป็นลักษณะที่ออกไปในชุมชน ทำกิจกรรมเกี่ยวกับฟันเทียม หรือมีนักศึกษาฝึกงานมาทำกลุ่มผู้สูงอายุ ไปให้ความรู้ทันตสุขศึกษา จะมีแบบฟอร์มตรวจ การให้คำแนะนำ และทำเป็นสมุดบันทึกว่า มีปัญหาอะไรบ้าง หรือมีฟันผุ หินปูนที่ต้องรับการรักษาอะไรบ้าง

การดำเนินงานฟันเทียมฯ

ทำมา 5 ปี จากปีแรก 2548 เป็นลักษณะคนไข้ walk in อย่างเดียว และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้บริการมาเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่ลงตัว เพราะว่าแต่ละรูปแบบก็จะมีปัญหา เช่น คนไข้ walk in จะมีปัญหาเรื่องการ follow up

ปี 2550 มีการทำโครงการออกไปเป็น "ฟันเทียมสัญจร" ไปทำที่สถานีอนามัย รู้สึกว่าได้ผลดีมากขึ้น เพราะว่าเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยมีความสนิทและคุ้นเคยกับผู้ป่วย และจะรู้พื้นเพทางบ้าน รู้สภาพปัญหาของผู้ป่วยดีกว่า การติดตามจะทำได้ง่าย และความร่วมมือจะดีกว่า

จากปี 2550 มา ก็จะมีลักษณะของการทำงานที่ควบคู่กันทั้งสองอย่างคือ ให้บริการในโรงพยาบาล และออกไปทำที่สถานีอนามัย

เมื่อมีการทำงานเป็นกลุ่มที่ สอ. ... เหมือนกับว่า ผู้ศุงอายุก็จะมีการพูดคุยกันถึงปัญหาของการใส่ฟันเทียมของแต่ละคน ปรึกษากันเอง ทำให้มีการให้คำแนะนำ หรือให้กำลังใจในการใส่ฟันเทียม ... บางคนเคยใส่เป็นครั้งแรก ก็จะเกิดปัญหามากหน่อย คนที่เคยใส่หลายๆ ปีก็จะให้คำแนะนำ ทำให้เกิดการยอมรับฟันเทียมอันใหม่ง่ายขึ้น

งบประมาณที่ได้รับ

 • ได้จาก สปสช. และมีการทำร่วมกับ อบต. กับเทศบาล
 • ในปี 2551 และ 2552 ทำร่วมกับเทศบาล ทำให้ได้เป้าหมายการใส่ฟันมากขึ้น

ปัญหาอุปสรรคของอำเภอวิหารแดง

 • เรื่องเจ้าหน้าที่ย้าย ไม่มีทดแทน
 • ระยะเวลาการทำงานของแต่ละโครงการจะซ้ำซ้อนกันอยู่

โครงการที่อยากนำกลับมาทำใหม่ ก็คือ

 • โครงการ sealant หรือยิ้มสดใส ที่วิหารแดง ในการเคลือบหลุมร่องฟัน เด็กอายุ 5-6 ปี ที่อยู่อนุบาล และ ป.1 เนื่องมาจากว่า เด็กมีฟันแท้ขึ้นมาในช่วงอายุที่ไม่เท่ากัน บางครั้งเด็กอนุบาลก็จะมีฟันซี่ 6 ขึ้นแล้ว พอเวลามาถึง ป.1 ก็ผุไปแล้ว อีกกลุ่มหนึ่ง คือ ฟันไปขึ้นตอน ป.2 ป.3 จึงอยากขยายกลุ่มเพิ่ม
 • การเคลือบฟลูออไรด์ ได้ผลดีในแง่ความร่วมมือของเด็ก ทำให้เกิดความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ คุ้นเคยกับเครื่องมือทำฟัน ทำให้การทำฟัน การสื่อสารง่ายขึ้น
 • และโครงการฟันเทียมสัญจร ก็จะลงควบคู่กับชมรมผู้สูงอายุ

รวมเรื่อง เยี่ยมชมกิจกรรมทันตฯ ที่เมืองสระบุรี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

คำสำคัญ (Tags)#จังหวัดสระบุรี#โรงพยาบาลวิหารแดง

หมายเลขบันทึก: 403825, เขียน: 21 Oct 2010 @ 04:12 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 10:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)