เยี่ยมชมกิจกรรมทันตฯ ที่เมืองสระบุรี (2) งานทันตฯ ที่ รพศ.สระบุรี

 

คุณหมออรอนงค์ จาก รพศ.สระบุรี มาเล่าให้ฟังถึง งานทันตฯ ใน รพศ.

ปัจจุบันมีทันตแพทย์ 12 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 10 ช่างทันตกรรม 1 ลูกจ้างชั่วคราว 3

กิจกรรมหลักในกลุ่มงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • งานรักษาทางทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ทั้ง OPD/IPD
 • งานทันตกรรมเฉพาะทาง มีศัลยกรรมช่องปาก รักษารากฟัน ใส่ฟัน เวชศาสตร์ช่องปาก จัดฟัน
 • และรับงานทันตสาธารณสุขชุมชน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

งานด้านทันตสาธารณสุขชุมชน ได้แก่

กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกัน

 • โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี (สปสช.) ผลงานให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่แรกของ ป. 1 3,000 ซี่/ปี จากการสุ่มตรวจ ประสบผลสำเร็จ 95%
 • โครงการผู้ปกครองทำได้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเด็กไทยไม่กินหวาน ทำร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ดำเนินการตรวจฟันนักเรียน และให้ทันตสุขศึกษา โดย ผู้ปกครองเครือข่าย

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

 • โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดี จากแม่สู่ลูก (ตามแผนกลยุทธ์) ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการขูดหินปูน (ประมาณ 800 รายต่อปี) มีการติดตามผู้ป่วยที่มีลูกจนอายุ 1 ปี 6 เดือน จำนวน 200 ราย ว่า ผลจากการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยการให้สุขศึกษา สอนแปรงฟัน สอนดูแลความสะอาดลูก และนัดติดตาม ได้ผลสำเร็จสัก 98% จากการติดตามพบว่า ฟันผุยังเป็น 0%
 • โครงการดูแลเด็กผู้ป่วยทาลัสซีเมีย ฮีโมฟิเลีย โดย ทำการป้องกันโรคในช่องปากของเด็กที่ป่วย เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น

โครงการฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก

 • โครงการฟันเทียมพระราชทาน ทำบรรลุเป้าหมายได้ทั้ง 6 ปี (2548-2553) ใช้วิธีทำกิจกรรมฟันเทียมพระราชทานส่งถึงที่ โดยลงไปปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเครือข่าย
 • โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 • กิจกรรมการขึ้นปฏิบัติงานก่อน 8.30 น. จะมีทันตแพทย์มาทำงานตอน 8 โมง เพื่อให้บริการคนไข้
 • One stop service
 • โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพจากแม่สู่ลูก
 • โครงการดูแลผู้ป่วยทาลัสซีเมีย กับฮีโมฟิเลีย
 • โครงการผู้ปกครองทำได้
 • โครงการฟันเทียมพระราชทานส่งถึงที่ ทำงานร่วมมือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย เพื่อให้เขาได้ส่งต่อ ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ช่วยลดระยะเวลาเดินทางของผู้ป่วย

โครงการฟันเทียมพระราชทานส่งถีงที่

 • มีการอบรมปรับมาตรฐาน ฟื้นฟูเทคนิคการทำฟันเทียม ว่า ทำอย่างไรจึงเร็ว และถูกต้อง
 • ออกหน่วย ที่สถานีอนามัยเขตอำเภอเมือง 4 ที่
 • วิธีการคือ ออกไป 5 ครั้ง Primary impression พร้อมกับ special tray (เอาแลป ช่างทันตกรรม ไปด้วย) visit ต่อไป border mold และ ลอง BB พร้อมกับลองฟันหน้า และ insertion ช่วยลดขั้นตอน และไป follow up อีกครั้ง
 • อานิสงส์จากตรงนี้ สามารถนำคนไข้กลุ่มนี้มาฝังรากเทียมได้

สิ่งที่เป็นปัญหา และคาดว่าจะเป็นปัญหาในอนาคตคือ

 • เรื่องพื้นที่การปฏิบัติงาน ปัจจุบันแน่น คิดว่า ถ้ามีระบบงานที่ดี มีสัดส่วน มีห้องให้สุขศึกษา ห้องทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จะดีกับการปฏิบัติงาน
 • การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านการเก็บข้อมูล และการใช้ระบบสารสนเทศ
 • การพัฒนาระบบฆ่าเชื้อ ในแง่การออกหน่วย
 • อัตรากำลังทันตบุคลากรด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ
 • อัตรากำลังผู้ช่วยทันตแพทย์มในอนาคต

รวมเรื่อง เยี่ยมชมกิจกรรมทันตฯ ที่เมืองสระบุรี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

403822

เขียน

21 Oct 2010 @ 04:07
()

แก้ไข

05 Jun 2012 @ 12:36
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก