ศรชัย เมฆวิเชียร มีชื่อจริงว่า ยง ปราบไชยโจร เกิดพ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นชาว อ.จักราช จ.นครราชสีมา เป็นนักร้องลูกทุ่งชายเสียงดี และมีหน้าตาดี ละม้ายคล้ายคลึง ยอดชาย เมฆสุวรรณ พระเอกดังแห่งยุคนั้น จึงได้รับการตั้งชื่อในการร้องเพลงว่า “ศรชัย เมฆวิเชียร”

ศรชัย เมฆวิเชียรร้องเพลงลูกทุ่งไว้ประมาณ ๒๐๐ เพลง สำหรับเพลงที่สร้างชื่อได้แก่เพลง “อ้อนจันทร์” “พายงัด” “ลำดวนลืมดง” “ทหารเกณฑ์ผลัดสอง” “จูบไม่หวาน” “คนงามลืมง่าย” “รอทั้งปี” “เสียงซอสั่งสาว” เป็นต้น ช่วงที่มีอายุมากขึ้นศรชัยป่วยเป็นโรคเรื้อรังหลายโรค จนต้องประกาศขายบ้านเพื่อหาเงินรักษาโรค และมีการจัดคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อหาเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย

ศรชัยร้องเพลงลูกทุ่งทำนองไทยไว้ไม่กี่เพลง แต่เป็นเพลงที่ไพเราะ โด่งดังเป็นที่รู้จักของนักฟังเพลงทั้งสิ้น โดยเฉพาะเพลงเหล่านี้มีเพลงร้องแก้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นเพลงดังจึงต้องมีเพลงร้องแก้ เพลงลูกทุ่งทำนองไทยที่เป็นผลงานของศรชัย ได้แก่

(๑) เพลงรอทั้งปี ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงเขมรปากท่อ (http://www.4shared.com/audio/kO7IBCYf/05-_-.htm)  เพลงนี้นอกจากศรชัยร้องแล้ว ยังมีเพลงรอทั้งปีที่น้ำอ้อย พรวิเชียร (http://www.4shared.com/audio/--E0IvMx/03__-__.htm) ร้องและทิพวรรณ แก้วจันทร์ (http://www.4shared.com/audio/Uhz8cvEp/__-_.htm)  ร้องในภายหลัง โดยดัดแปลงเนื้อร้องให้เหมาะสมกับผู้หญิงร้อง ส่วนเพลงร้องแก้เพลงรอทั้งปีได้แก่เพลงรักจริงต้องรอ ร้องโดยยุพิน แพรทอง แต่ยังหาลิงค์เพลงรักจริงต้องรอให้ฟังไม่ได้ ต้องขออภัยด้วย สำหรับเพลงรอทั้งปีในยุคหลังมีนักร้องนำมาร้องซ้ำ ได้แก่ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ เทียรี่ เมฆวัฒนา รวมทั้งการร้องแบบลูกกรุงโดย ธานินทร์ อินทรเทพ

(๒) เพลงอ้อนจันทร์ ดัดแปลงทำนองและเนื้อร้องมาจากเพลงกล่อมเด็ก “จันทร์เจ้า” ซึ่งเคยเป็นบทเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่มีเนื้อร้องว่า “จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดง ผูกมือน้องข้า ขอช้างขอม้า ให้น้องข้าขี่ ขอเก้าอี้ ให้น้องข้านั่ง ขอเตียงตั่ง ให้น้องข้านอน ขอละคร ให้น้องข้าดู ขอยายชู เลี้ยงน้องข้าเถิด ขอยายเกิด เลี้ยงตัวข้าเอง” ฉลอง ภู่สว่าง ได้นำมาดัดแปลงทำนองและเนื้อร้องเป็นเพลงอ้อนจันทร์ให้ศรชัยร้อง (http://www.youtube.com/watch?v=b26IK4gGMdU&feature=related  หรือที่http://www.4shared.com/audio/cuXvR4Bk/_-__.htm)  และแต่งเพลงแก้ชื่อ “จันทร์อ้อน” ให้ผ่องศรี วรนุช ร้อง (http://www.4shared.com/audio/Ax3mVwsQ/__-_.htm) เป็นเพลงดังมากเมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว

(๓) เพลงจูบไม่หวาน ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงดาวทอง (โศกพม่า) ฉลอง ภู่สว่าง แต่งให้ศรชัย เมฆวิเชียร ขับร้อง (http://www.youtube.com/watch?v=BLFTFiDXciA&feature=related หรือที่   http://www.4shared.com/audio/OFKiCLOw/_-__.htm) เพลงนี้ยุคหลังมีนักร้องนำมาร้องซ้ำหลายคนเช่น สันติ ดวงสว่าง ก๊อต จักรพันธ์ ร็อคอำพัน ในขณะเดียวกันก็ดัดแปลงเนื้อร้องให้น้ำอ้อย พรวิเชียร ร้อง (http://www.4shared.com/audio/RVFxNf_y/08__-__.htm) เป็นเพลงแก้ไปในตัว

(๔) เพลงทหารเกณฑ์ผลัดสอง ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงสิบสองจุไท สุรินทร์ ภาคศิริ แต่งให้ศรชัยร้อง (http://www.4shared.com/audio/4rtSjHXr/_-__.htm) สำหรับเพลงร้องแก้ได้แก่เพลง “น้องคอยทหารเกณฑ์” ร้องโดยบุปผา สายชล แต่ยังหาลิงค์เพลงน้องคอยทหารเกณฑ์ให้ฟังไม่ได้ ต้องขออภัยด้วย สำหรับเพลงทหารเกณฑ์ผลัดสอง มีนักร้องรุ่นหลังนำมาร้องอีกหลายคนเช่น ยอดรัก สลักใจ หนู มิเตอร์

(๕) เพลงสั่งฟ้าฝากดิน ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงทะแยกลองโยน คำร้องทำนองโดยประเทือง บุญญประพันธ์ (เพลงนี้บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกโดย ชรินทร์ นันทนาคร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔)  แต่ยังหาลิงค์เพลงสั่งฟ้าฝากดินให้ฟังไม่ได้ ต้องขออภัยด้วย หรือจะลองฟังเพลงสั่งฟ้าฝากดินที่ชรินทร์ นันทนาคร ร้อง (http://www.4shared.com/audio/_SCdFJr1/164-__-__.htm) หรือที่เศรษฐา ศิระฉายา ร้อง (http://www.4shared.com/audio/900URICL/5-_.htm) แทนไปก่อน

ขอแถมเพลง “เสียงซอสั่งสาว” ที่สร้างชื่อให้ศรชัยอีกเพลงหนึ่ง เป็นเพลงแบบสังคีตสัมพันธ์ที่อินโทรด้วยเสียงซออีสานฝีมือของสมบัติ สิมหล้า ซึ่งมีสมญา "เทพแห่งแคน" (http://www.4shared.com/audio/Bz6zgmGa/06-_-.htm)

วิพล นาคพันธ์

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

อ่านข่าวสารทั้งหมดของวิพล นาคพันธ์ ได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/toc