วันนี้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง  "ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี"   ด้วยความที่เตรียมตัวไม่พร้อม  ใช้เวลาในการเตรียมตัวน้อยมาก  อ่านน้อยมาก  ไม่เคลียร์ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ  ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราจะทำ  มันใช่หรือเปล่า..มันเป็นงานวิจัยได้มั้ย  มันเป็นงานวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ได้หรือเปล่า  ด้วยความเคยชินกับการทำปฏิบัติการ  พอเป็นแบบสอบถาม  เลยไม่ค่อยแน่ใจ...

ผลออกมาคือ หมดแรง  เพราะตอบคำถามของกรรมการสอบไม่ได้เลย  ทั้งที่มันเป็นคำถามที่เราควรจะตอบได้  อาจารย์ถามว่าจะใช้สถิติตัวไหนในการทดสอบ  จะเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไร  จะ...จะ..จะ...ฯลฯ  ตอบไม่ได้เลย...อายมาก ๆ

แต่ก็ผ่านแล้วละ  คงต้องใช้เวลากับการอ่าน การวิเคราะห์มากขึ้น  แต่ทำยังงัยจะหายขี้เกียจสักทีก็ไม่รู้นะ...ขี้เกียจมากมากเลย

แต่วันนี้...ฉลองก่อนดีกว่า...55