เนื่องจากตัวเองไม่ได้มีโอกาสพูดในที่ประชุมในวันนี้ เนื่องจากข้อจำกัดของเวลา จึงขอถือโอกาสนำมาถ่ายทอดลงบันทึกฉบับนี้นะคะ

ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่า จากการที่ได้ฟังผู้เข้ารับการอบรมหลาย ๆ ท่าน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้แล้ว จะแตกต่างจากวัตถุประสงค์ที่ตัวเองตั้งไว้โดยสิ้นเชิง  อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้เข้ามายังสายงานที่ตัวเองรับผิดชอบโดยตรง  เมื่อเห็นหัวข้อ  เห็นทีมวิทยากร  ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์หมอ JJ,  คุณชายขอบ,  พี่เม่ย, คุณเที่ยง กรอปกับมีความสนใจในเรื่องดังกล่าวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงเสนอผู้บริหารไปว่าสนใจที่จะไปเข้ารับการอบรมในเรื่องนี้  ดังนั้นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตัวเองตั้งไว้ จึงเป็นดังนี้

เป้าหมาย วัตถุประสงค์

Ø      อยากเห็นตัวเป็น ของ อาจารย์หมอ JJ, และคุณชายขอบ

Ø      อยากมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นคุณอำนวยจากผู้เข้ารับการอบรม Ø      คาดว่าหลังจากอบรมแล้ว ถ้าทางคณะฯ ได้ผู้บริหารชุดใหม่ แล้วมีการพูดคุยเรื่อง KM อย่างชัดเจน ตนเองคงจะเป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่จะทำหน้าที่เป็นทีมงาน KM ไม่ว่าในบทบาทใด บทบาทหนึ่ง

บรรลุผลเกินคาด

Ø      จากวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 บรรลุเกินคาด เพราะได้รับทราบว่า คุณชายขอบ ถามหาว่า ใครนะ ที่นามสกุลเขียวแป้น แสดงว่าเราก้อพอมีคนอยากรู้จักเหมือนกัน

Ø      วัตถุประสงค์ข้อที่ เนื่องจากช่วงเวลาในการลปรร . เรื่องประสบการณ์ในการเป็นคุณอำนวย น้อยไปนิดนึง ทำให้บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าไว้ระดับหนึ่ง เท่านั้น

Ø      ได้รู้จักน้องใหม่ไฟแรงเพิ่มหนึ่งท่าน  คือ น้องโอม  แห่งหน่วยกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

ไม่บรรลุผล Ø      เนื่องจากช่วงเวลาที่ให้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประสบการณ์การเป็นคุณอำนวย จากผู้เข้ารับการอบรม น้อยไป ทำให้มองเห็นภาพคุณอำนวย ในบทบาทที่ควรจะเป็นยังไม่ชัดเท่าไหร่ แต่คิดว่าจากคุณสมบัติ ที่ตัวเองมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น  การสนใจ ตั้งใจ และจริงใจ ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ KM นี้ คงจะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวคูณ ให้คนในองค์กรเข้ามาเห็นความสำคัญของ KM มากขึ้น ซึ่งนั่นย่อมหมายความว่า เราได้ทำหน้าที่ "คุณอำนวย" โดยไม่รู้ตัวแล้ว  (ซึ่งเชื่อว่าหลาย ๆ คน คงจะมีคุณสมบัติข้อนี้อยู่) โดยจะเริ่มจากคนใกล้ตัวที่เรามองเห็นแวว  เริ่มจากลูกน้องในงาน เริ่มจากพี่ ๆ ที่สนิท ที่พอจะมีแวว แล้วค่อยขยายผลไปสู่วงกว้าง ต่อ ๆ ไป

Ø      จริง แล้วข้อที่ไม่บรรลุข้อนี้ ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น   แต่ในระหว่างการทำกิจกรรมกลุ่ม ช่วงเวียนกันทำความรู้จัก หันไปเห็นแล้วว่า คนต่อไปที่จะมายืนตรงหน้าเราคือพี่เม่ย ในใจตอนนั้นคิดไว้แล้วว่า ขอให้คำสั่งของ JJ คือ การทักทายแบบฝรั่ง   ตัวเองจะได้มีโอกาสกอดพี่เม่ย แต่พอพี่เม่ยมาถึงตรงหน้า ท่าน JJ ก็ยุติการทำกิจกรรมกลุ่มทันที (แหม้  เสียดายจัง)

ทำอะไรต่อ

         ก็จะพยายามเป็นตัวคูณในการเชิญชวนคนรุ่นใหม่ หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในคณะฯ ที่สนใจ ได้มีโอกาสได้ร่วมเข้ามาทำความรู้จักกับ gotoknow เพิ่มมากขึ้น   แล้วขยายผลต่อหวังว่า คนเหล่านี้จะมาเป็นตัวช่วยในการเป็นคุณอำนวยในระดับคณะ

ข้อเสนอแนะ

             ในการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้   ถ้ามีการฝึกอบรมให้ใช้ blog  น่าจะถือโอกาสนำผู้เข้าอบรมเหล่านี้ ได้นำ blog ของตนเองเข้าใน blog ชุมชนคนเขียน blog มอ . (อันนี้คงต้องฝากไปยังคุณวิภัทรด้วยนะคะ)

ทำอย่างไรให้ KFC(op) กลุ่มนี้ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา      

               ตั้งกลุ่ม cop  "psukfcop"  โดยในเบื้องต้นให้ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ ร่วมเป็นสมาชิก cop โดยทาง กจ . ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน