GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประชุมกลุ่มเลขา

เลขานุการ

เลขานุการผู้บริหาร  ดำเนินงานด้านเลขาเพื่อให้ผู้บริหารทำงานได้สะดวก มีความคล่องตัว เช่น การเตรียมการเดินทางไปราชการ 

(ขออนุมัติไปราชการ  ยืมเงินทดรองจ่าย  จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ฯลฯ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): เลขานุการ
หมายเลขบันทึก: 40100
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)