เมื่อวานไปร้านหนังสือ   เจอเล่มหนึ่งพลิกไปพลิกมาน่าสนใจ   เลยซื้อกลับมาอ่าน   อ่านรวดเดียวจบครับ  น่าสนใจและมีประโยชน์มากใน การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมหลายๆอย่างในตอนนี้   ทั้งปรากฏการณ์เสื้อแดง  เสื้อเหลือง   ปัญหาสังคม    ปัญหาเด็กและเยาวชน  ความรุนแรง  และ ทางออกของสังคม

 

      ชื่อหนังสือ "จะรักกันอย่างไร  ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน" 

 

      ผู้เขียน คือ  ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 

 

      โดยรวบรวมบทความจากคอลัมน์ "ใต้กระแส" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

      (เสียดายครับ ที่ไฟล์อัลบั้มมีปัญหา เลยยังไม่สารถนำภาพหนังสือมาโชว์ได้) 

 

       เขียนโปรยในบทนำว่า

 

       "ในวันนี้  สังคมไทยดำลังเปราะบางอย่างยิ่ง เพราะเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความกลัวซึ่งกันและกัน 

 

         ในสภาวะเช่นนี้  ความเข้าใจที่คนไทยแต่ละกลุ่มที่มีต่อคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันนับว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ   เพราะความเข้าใจบริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อมกันซับซ้อนที่ผลักดันพฤติกรรมทางสังคมของคนแต่ละกลุ่มอย่างลึกซึ้งรอบด้านเท่านั้น ที่จะช่วยลดความเกลี่ยดชังและความกลัวต่อกันและกันได้   จนสามารถจะมองเห็นซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนมนุษย์

 

         ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ต่างก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของเงื่อนไขแสดล้อมเศรษฐกิจ การเมือง  วัฒนธรรมของแต่ละคน หรือ แต่ละกลุ่มเช้นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายในโลกเท่านั้น   แต่ยังเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีชะตากรรมร่วมกันอยู่อย่างมาก 

 

        เพราะต่างก็สังกัดอยู่ในสังคมเดียวกัน  ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมกัน  และ หากมีความรุนแรงเกิดขึ้น  ก็ต้องรับผลแงความรุนแรงนั้นร่วมกัน ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม"

 

       ผมอ่านจบแล้วหูตาสว่างขึ้นอีกมากครับ  เล่มนี้   เหมาะสำหรับหลายๆ  " นัก "   ครับ  ทั้ง นักการศึกษา  นักการเมือง  นักปกครอง    นักการศาสนา    นักมนุษยย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฯลฯ

 

      เพราะเป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยมุมมองที่ลุ่มลึก ผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ว่ามีผลเกี่ยวโยงต่อสังคมปัจุบันอย่างไร    ผ่านมุมมองของผู้เขียน  ที่ว่า

 

      "ถ้าเราไม่มองลึกลงไปเกินกว่าตัวปรากฏการณ์   สุดท้าย เราจะไม่เห็นแม้แต่ตัวปรากฏการณ์เองด้วยซ้ำ"

 

       ครับ   ที่ผ่านมา เวลามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น  เช่น   ปัญหาการชุมนุมของเสื้อแดง  ปัญหาที่เกิดจากเด็กและเยาวชน   ปัญหาสังคม    ปัญหาความเหลือมล้ำ     ปัญหาการศึกษา     เรามักจะแก้กันง่ายๆ  มองกันง่ายๆ   โดยมองกันแค่เหตุการณ์ในปัจจุบัน    และก็มักจะแก้กันง่ายๆที่ปลายเหตุ    โดยขาดมุมมองที่ลุมลึกไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่มีที่มาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน

 

        ลองซื้อมาอ่านดูครับ 180  บาท อ่านสนุก   ได้มุมมองทางประวัติศาสตร์ ที่น่าจะนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาได้ครับ

 

         โดยเฉพาะ "ชาวการศึกษา"