We love the king # 25 พระราชปณิธานการอุดมศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดร.สุเมธ" ชี้คนไทยลอกฝรั่งจนชิน มีแต่หายนะ
       
       วันที่ 14 กรกฏาคม 2549  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ทางสาขาวิชาการการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)จัดงานอุดมศึกษาสัมพันธ์ ขึ้นและจัดบรรยายพิเศษเรื่อง พระราชปณิธานการอุดมศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า การศึกษาไทยไม่ควรติดยึดแค่ห้องเรียนเพียงแค่นั้น แต่ควรจะใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่สามารถหาความรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด
       
       "สมัย นี้ทุกคนบ้าแต่ปริญญา สิ่งที่ระบบการศึกษาไทยขาดก็คือกระบวนการและระบบคิด บางคนเรียนจบจากเมืองนอกคิดว่าโก้ พูดไทยคำฝรั่งคำ ทั้งคนฟังคนพูดเองก็ไม่เข้าใจ สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง หลักสูตรหรือความรู้ที่เรียนมาก็มักจะลอกเลียนแบบฝรั่งมากเกินไป คนไทยไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเอาแต่ตามกระแสโลกโลกาภิวัตร ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ล้วนแล้วแต่ลอกประเทศอื่นมาทั้งสิ้น"
       
       ดร.สุเมธ กล่าวอีกว่า ของดีจากประเทศอื่นใช่ว่าจะนำมาใช้ได้ดีในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม ทรงเน้นย้ำการทำงานที่เน้นความเรียบง่าย ใช้ธรรมชาติใกล้ตัวแทบทั้งสิ้น ให้ความสำคัญกับภูมิสังคม เคารพต่อภูมิศาสตร์ เพราะพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างและไม่เหมือนกัน การที่รัฐคิดโครงการอะไรขึ้นมาโดยไม่ให้ความสำคัญด้านภูมิสังคมนั้น ทำให้โครงการต่างๆ ล้มเหลวไม่ประสบผลสำเร็จ จะแก้ปัญหาใดๆ ก็เปิดตำรา โดยไม่มองปัญหารอบตัว
       
       “ครูอาจารย์สอนแต่ในตำรา ไม่รู้จักปรับปรุงความรู้ให้เหมาะกับสังคมไทย คนไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบในการผสมผสานศาสตร์ความรู้ตะวันตก และตะวันออกเข้าด้วยกัน ประสานสัมพันธ์บนพื้นฐานของเราเอง พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นชาตินิยมแบบสุดกู่ แต่จะมีความเป็นไทยและมีความเป็นตัวของตัวเอง ขณะนี้คนส่วนใหญ่ทุกระดับเห่อตะวันตก การเดินตามหลังชาติตะวันตกมีแต่จะวิบัติ โลกทั้งโลกจะไปสู่หายนะการรับความรู้จากต่างประเทศหรือรับอะไรของต่าง ประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยนั้น ต้องกรองให้ดี อย่าได้ก๊อปปี้ เมื่อเราก๊อปปี้เมื่อไหร่จะเดือดร้อนเมื่อนั้น เราก๊อปปี้การเมืองจากต่างประเทศมาแล้วตอนนี้เป็นยังไง ทะเลาะกันไม่รู้จะลงเอยลงอย่างไร อะไรดีจากต่างประเทศลอกเขามาทั้งหมด จนได้ชื่อว่ามีรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในโลก แต่พอจะนำมาใช้ๆ ไม่เป็น ก็เลยทะเลาะกัน อย่านึกว่าของดีแล้วจะนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ทุกคนต้องเรียนรู้การใช้ของดีๆ การใช้ของดีๆ จึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ฉันใดก็ฉันนั้น ทุกคนในที่นี้กุมอนาคตของชาติไว้ ท่านทั้งหมายผลิตครู แล้วครูก็ไปผลิตนักเรียน ถ้าต้นตอไม่ดีก็จบทั้งกระบวนการ หน้าที่ของท่านทั้งหมายสำคัยอย่างยิ่งอยากให้ศึกษา อย่างน้อยที่สุดที่ได้พลิกหนังสือที่แจกในวันนี้คือสารสัมพันธ์การอุดมศึกษา ปีมหาประชาปิติ มีบทความดีๆ และพระบรมราโชวาทเป็น 10-20 องค์ ลองไปอ่าน 2-3 ประเด็นแล้วปฏิบัติให้ได้ แม้บรรยากาศไม่เอื้ออำนวยก็ต้องสู้ ต้องดึงคนและสังคมกลับมาให้ได้ ถ้าระบบการศึกษายังเละตุ้มเปะมันก็เละไปทั้งระบบ”
       
       ดร.สุเมธ กล่าวอีกว่า กระบวนการศึกษาไทยต้องเน้นธรรมชาติ สอนนิสิต นักศึกษาต้องให้เขารอบรู้ ไม่ใช่รู้อย่างเดียว จบระดับปริญญาตรียังทำงานไม่ได้ คิดไม่เป็น ไม่ตัดสินใจ ทำตัวเป็นเพียงความรู้ที่เดินได้ อยากให้ดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบอย่าง ในเรื่องการแสวงหาความรู้ เป็นผู้รอบรู้ ทรงสังเกต ฝึกปรือสมอง มีสายพระเนตรที่ยาวไกล ทรงสังเคราะห์ปัญหา หาวิธีแก้ปัญหาให้ประชาชนมาตลอดที่ครอบราชย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)