สื่อการเรียนการสอน

สุภาพ
ความรู้จากสื่อมีประโยชน์อย่างมหาสาร

สื่อการเรียนการสอน

ความสำคัญของสื่อการสอน

             สื่อจัดเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนการสอนที่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอาจทำให้ไม่สมบูรณ์  และสื่ออาจกล่าได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนี้  เพราะสื่อจะเป็นตัวการสำคัญที่นำความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การรับรู้ของผู้เรียน

ประเภทของสื่อการสอน

1.  วัสดุ   ได้แก่  สื่อที่ผลิตโดยวัสดุต่างๆ  เช่น  รูปภาพ  ฯลฯ

2.  อุปกรณ์  ได้แก่  ประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง

3.  วิธีการ  สิ่งที่ใช้เทคนิคเฉพาะ  เช่น  กิจกรรมต่าง                                       

หลักการสอน

·       การคิดหรือกระบวนการที่เป็นระบบ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

·       แหล่งความรู้ที่มีผุ้สอนเป็นสำคัญ

·       แล่งความรู้ที่มีผู้เรียนเป็นสำคัญ

·       แหล่งความรู้ที่มีสื่อเป็นสำคัญ

·       แหล่งความรู้ที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

1. การสร้างสรรค์ในการผลิตหรือพัฒนาสื่อ

-          การสร้างสื่อขึ้นและทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือดีกว่าเดิม

2. การสร้างสรรค์ระบบหรือการพัฒนาเทคนิควิธี

-     การใช้สื่อที่ผลิตแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการเรียนสอน

คำสำคัญ (Tags)#สุภาพ

หมายเลขบันทึก: 39558, เขียน: 19 Jul 2006 @ 00:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)