ในงานเสนอผลงานบุคลากรสาย ข ค  ประจำปี 2549 ในวันนี้ (17-18 ก.ค) Theme :  Innovation In Creating Quality  นวัตกรรม สร้างสรรค์คุณภาพงาน ร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี    โครงการพัฒนางาน Patho OTOP1    เรื่อง "กล่องแยกสิ่งส่งตรวจจากแกนกระดาษทิชชู"  ซึ่งได้รับรางวัล ส6 (สร้างสรรค์ นวัตกรรม) ประจำปี 2548  ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเสนอโปสเตอร์ และได้รับรางวัลประเภทดีเด่น เป็นเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จากคณบดี (ก็คงได้กินหนมจีนกันอีกแร่ะ)

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล เกียรติบัตร

    จัดทำโปสเตอร์ ก่อนวันงาน

  

  

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ท่านเล่าเรื่องได้อย่างเป็นกันเองและน่าฟังมาก ใช้คำพูดง่าย ๆ ไม่ต้องตีความมาก

"นวัตกรรม" หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมในงานนวัตกรรม สร้างสรรค์คุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มอ. วันที่ 18 กรกฎาคม 2549)