ความงามและความหมาย นิยามใหม่ของงานคุณภาพ(1)

SHA conferene&Contest SHA จึงเป็นความปรารถนา หรือความฝันที่จะได้เห็นโรงพยาบาลมี ความปลอดภัย มีมาตรฐาน ผสมผสานมิติจิตใจของคนทำงาน ความประณีต ทำงานร่วมกับชุมชนได้ การทำงานอยู่บนพื้นฐานของความรัก ความเอื้ออาทร ผู้รับบริการและคนทำงานมีความสุข

กระจอง งอง กระจองงอง ...เจ้าข้าเอ๊ย.... เอ๊ย ๆๆๆๆๆ เอ๊ย....

บ้านนี้เมืองนี้ บ้านนี้โรงพยาบาลไหน มีเรื่องราวดีงาม อยากจะบอก อยากจะเล่า เพื่อให้คนอื่นๆได้เรียนรู้ บอกคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้ภูมิใจกับเรื่องที่จะถูกเล่าซ้ำ เล่าต่อ เล่าขานไปอย่างต่อเนื่อง....

สนใจส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพ ตามแนวคิดของ SHA.........

SHA ... เป็นการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพที่ดำเนินมาด้วยกระบวนการ HA และกระตุ้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติควบคู่กับการรักษาพยาบาล  สามารถทำงานอย่างมีความสุข สร้างสุขภาวะทางสังคมโดยการสร้างเสริมสุขภาพให้ครบทุกมิติ ทั้ง กาย ใจ สังคมและปัญญาเกิดการขยายตัวของระบบบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงกับชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการและระดมใช้ทรัพยากร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างคุ้มค่า  สนับสนุนให้มีการบริการที่มุ่งเน้นการพัฒนามิติทางสังคม จิตใจ และความเข้มแข็งทางปัญญาของผู้ให้บริการและผู้รับบริการควบคู่ไปกับการบริการอย่างกลมกลืน นำไปสู่ระบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความรักความเมตตาและความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

SHA จึงเป็นความปรารถนา หรือความฝันที่จะได้เห็นโรงพยาบาลมี ความปลอดภัย มีมาตรฐาน ผสมผสานมิติจิตใจของคนทำงาน ความประณีต ทำงานร่วมกับชุมชนได้ การทำงานอยู่บนพื้นฐานของความรัก ความเอื้ออาทร ผู้รับบริการและคนทำงานมีความสุข     

ในปีนี้ เป็นปีที่ 2 ของการดำเนินงานโครงการ มีโรงพยาบาล 63 แห่ง เข้าร่วมในโครงการ SHA  ซึ่งได้รับการติดอาวุธด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น narrative medicine หรือการเขียนเรื่องเล่าจากงานที่ทำอยู่  ทำให้สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ บทเรียน ความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องออกมาได้อย่างน่าประทับใจ การใช้ outcome mapping ทำให้สามารถวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรอบด้าน เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมสร้างภาพฝันในการทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น 

            มีบทเรียนและความก้าวหน้ามากมายเกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งควรค่าแก่การที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นความงดงามของการพัฒนาคุณภาพที่หลากหลาย และควรค่าต่อการเผยแพร่ให้โรงพยาบาลที่สนใจได้ร่วมรับรู้ด้วย เพื่อก่อให้เกิดการต่อยอดแตกหน่อของความงาม บนพื้นฐานความดีงามของความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปใช้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

            นอกจากนั้น การประชุมครั้งนี้ยังเป็นการจัดร่วมกับการคัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอใน HA National Forum ครั้งที่ 12th  ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานี ภายใต้ theme ที่สอดคล้องกันคือ “ความงามในความหลากหลาย” (Beauty in Diversity)

           จึงขอเชิญชวนโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงานเด่นของโรงพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรงพยาบาลอื่นๆ โดยไม่จำกัดว่าจะสอดคล้องกับ theme ของการประชุมหรือไม่

            ลักษณะผลงานที่นำเสนอจะมีสองลักษณะคือ ผลงานที่เป็นการพัฒนาที่สามารถวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ และผลงานการพัฒนาที่เน้นมิติทางด้านจิตวิญญาณ  ซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องเล่า 

            รูปแบบการนำเสนออาจจะเป็นโปสเตอร์ หรือการนำเสนอในห้องประชุม ซึ่งจะขอให้ผู้ส่งผลงานระบุความต้องการที่เหมาะสมกับผลงานของตนเองมาให้ชัดเจนด้วย (คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาปรับรูปแบบการนำเสนอตามความเหมาะสม)

            ดูรายละเอียดของการนำเสนอผลงานได้จาก web site ของสถาบัน

www.ha.or.th

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ✿ - SHA พร.`๏'- ทั้ง.`๏'- หล้า.✿ความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

ไม่รู้เรื่องกะเค้าเลยค่ะ แต่กอมาให้กำลังใจคุณพอลล่าน่ะค่ะ

เย้ๆ อะไรน้า เคยอ่านเจอคุณพอลล่าเขียนไว้คำสั้นๆ ความหมายดี กอล่ะลืมแล้ว

เเวะมาทักทายให้หายคิดถึง are you o.k. พรหล้า miss you

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องคำหล้ามาอ่านประกาศ กระจองงองๆ..เจ้าข้าเอ้ย ไม่มีที่บ้านพี่นะคะ แต่จะตามติดให้เอามาเล่าต่อไปนะคะ คิดถึงเสมอนะคะ

Cro Mon Yong
IP: xxx.28.201.62
เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทายคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะIco64

    "โรงพยาบาลบรบือเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่บริการได้มาตรฐาน ประสานการมีส่วนร่วมกับชุมชน "ค่ะ

  คุณยายแวะมาส่งหนู "ที่ปรึกษาตัวน้อย" เข้านอนค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

 

Ico64 "น้องพอลล่า"

มีข่าวดีมาบอกอีกแล้ว

theme ของงานดูดี..มีความหมายทุกปีเลยนะคะ

ความงามในความหลากหลาย” (Beauty in Diversity)

อ่อม บรบือ
IP: xxx.52.185.173
เขียนเมื่อ 

คิดถึงแม่ต้อยและพี่พอลลานะครับ

SHA chalawan
IP: xxx.52.186.234
เขียนเมื่อ 

อยากไปจัง แต่เพิ่งทราบเนี่ยแหละ

SHA chalawan

IP: xxx.52.39.112
เขียนเมื่อ 

อยากได้หนังสือราชการปะหน้าด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

Ico32

ใครเอ่ย รพ.ใดคะ 

เขียนเมื่อ 

มาเชียรค่ะ

สุขสันต์วันวาเลนไทน์และตลอดไปค่ะ