สทบ.กับแนวทางการขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงินชุมชน ตอนจบ

มุมมองของกองทุนวิจัย เราก็อยากฟังว่ามองอย่างไรของกระบวนการถ้าหากจะทำวิจัย หรือว่าศึกษาลงลึกไป (ขบวนองค์กรการเงิน)

ผมคิดว่ามันผ่านกระบวนการเรียนรู้แน่นอน การเรียนรู้ขณะนี้เราวางไว้ทั้งหมด 3 ระดับ

1.  การเรียนรู้ในระดับกองทุนก็จะทำเป็นคู่มือกำหนดมาตรฐานจะดำเนินการส่งไปให้กองทุนต่าง ๆ นะครับ 8 หมื่นกว่ากองทุน อันนั้นจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีคู่มือ

2.  กลไกเครือข่าย ถึงแม้ว่าเราจะพบว่าเครือข่ายยังมีความสามารถจำกัดอยู่ในเรื่องของการไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ แต่พบว่าหลายเครือข่ายเขาก็มีองค์ความรู้หลายกระบวนการไว้มากแล้วหากเราจับมาให้เขาพบกันเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาทต่าง ๆ ซึ่งมาพบกันเรียนรู้ทุกภูมิภาคทั้งหมด 10 เวที 10 ภูมิภาค เริ่มตั้งแต่เดือนหน้า(สิงหาคม)เป็นต้นไปและก็ใช้คู่มือเหล่านี้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนไปด้วยก็ใช้กลไกเครือข่าย

3.  ภาคีสนับสนุนตอนหลังเราก็มีปัญหา คือว่าเรื่องของงบประมาณแรก ๆ เราก็สามารถตั้งงบประมาณของภาคีได้ มาช่วงหลังมันเข้าสู่ระบบงานปกติ ต้องไปตั้งงบประมาณของหน่วยงานที่นี้หน่วยงานต่าง ๆ กศน.ก็ดี กรมพัฒนาชุมชนก็ดี ส่วนใหญ่ตั้งงบประมาณแล้วมันก็ไม่ผ่าน เพราะถือว่ามันเป็นภารกิจรองไม่ใช่ภารกิจหลัก นี่คือปัญหาเหมือนกันในเรื่องของการปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของภาคีสนับสนุนผมคิดว่าก็ยังมีส่วนในการที่จะเข้ามาสร้างในเรื่องของการเรียนรู้

เราคงจะต้องดูปัจจัยของการเรียนรู้ในชุมชนมากขึ้น ว่าวันนี้อาจจะต้องศึกษาแล้วว่ากลไกภาค

ประชาชนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่กลไกของกองทุนหมู่บ้าน หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว เรากผ้ศึกษามานะครับว่ากระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนนี้ ที่สามารถจัดการกองทุนได้ดีก็พบว่าปัจจัยเรื่องการเรียนรู้เป็นปัจจัยสำคัญและกผ้พบว่าปัจจัยเรื่องการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 3-4 ประการด้วยกัน

1.  ผู้คนที่มีปัญญา กลุ่มองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน

2.  คนเหล่านั้นมีจิตสาธารณะในการที่จะเข้ามาช่วยชุมชน

3.  ในชุมชนนั้นผ่านการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ชุมชน มีรูปแบบการเรียนรู้ไม่ใช่รูปแบบทางราชการ การเปิดเวทีเสวนา การเปิดเสวนาชาวบ้าน การนำเอากรณีศึกษาของความสำเร็จเข้ามาเรียนรู้อะไรต่าง ๆ หรือการเรียนรู้การลอกแบบ

สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะฝากและเชื่อมโยงไปเลยคือว่า เราพบว่าหลายหมู่บ้านทีมีเครื่องมือนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 2 อัน คือ

1.  ชุมชนไหน หมู่บ้านไหน สามารถทำบริบทชุมชนแบบมีส่วนร่วม

2.  ชุมชนที่มีการทำแผนชุมชน จะใช้เป็นเครื่องมือในการมาคิด สร้างวิธีคิดในการบริหารจัดการสร้างกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการค่อนข้างมาก

เพราะฉนั้นเรากำลังมองในสิ่งข้างในที่จะดึงเอาปัจจัยชุมชนมาใช้ในเรื่องการสร้างกระบวนการเรียน

รู้เพราะฉนั้นอาจเป็นทั้งส่วนที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งบางอย่างปัจจัยภายนอกยังมีปัญหาอยู่ครับเพราะเรามีข้อจำกัดในเรื่องของกระบวนการงบประมาณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)