“การเปลี่ยนแปลง”  ใคร ๆ มักจะพูดถึงเสมอว่าปัจจุบันเป็นสังคมของเปลี่ยนแปลง  ส่งผลให้วัฒนธรรม  การทำงานและวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างรวดเร็ว  สาเหตุและความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงก็เพื่อการพัฒนาให้ทุกอย่างมีความเจริญขึ้นนั่นเอง

          สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้ประกาศให้ข้าราชการครูที่ได้แสดงความจำนงลาออกก่อนกำหนดเกษียณอายุราชการ  ไปยื่นคำร้องเพื่อยืนยันว่า “จะลาออกจริงไม่เปลี่ยนใจ”  จริงแท้แน่นอน ภายในวันที่ ๑๓ และ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

          ฉันคาดคะเนเวลาขับรถและระยะทาง  ๔๐ กิโลเมตร  ระหว่างบ้านและสำนักงานเขตพื้นที่ฯแล้ว  จึงขับรถออกจากบ้านคิดว่าจะไปก่อนเวลาราชการเล็กน้อย  เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา  เพราะต้องย้อนกลับไปโรงเรียนอีก ๑๑๐  กิโลเมตร ความจริงจะไม่ไปโรงเรียนก็ได้  เพราะไปราชการ  แต่เนื่องจากเหลือเวลาที่จะอยู่ในโรงเรียนอีกไม่กี่วัน  อยากจะใช้เวลาอยู่กับเด็กให้มาก ๆ

            ไปถึงก่อนเวลาเล็กน้อยตามคาดหมาย  เพียงไม่นานได้มีคุณครูเดินทางมาอีกหลายท่าน  เพราะตามรายชื่อที่ประกาศแจ้งจาก สพฐ.มีจำนวนถึง ๖๑ ท่าน  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงห้องทำงาน  พวกเราที่รออยู่ได้เข้าไปในห้องทำงานและบอกความประสงค์ที่มาติดต่อราชการ

           เจ้าหน้าที่ได้ส่งเอกสารให้ทุกคน  มี ๒ แบบคือ แบบที่ ๑ สำหรับเขียนยืนยันว่า “ฉันจะลาออกจริงไม่เปลี่ยนแปลง”  และ แบบที่ ๒  สำหรับเขียนยืนยันว่า “ฉันเปลี่ยนใจแล้ว  เพราะยังมีสิ่งดี ๆ ที่ชวนหลงใหลอยู่อีกมากมาย” 

          “น้องคะ พี่มาแสดงยืนยันการเกษียณราชการค่ะ”  คุณครูผู้หญิงชุดสีชมพูคนหนึ่งบอกกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

          “อาจารย์เป็นผู้อยู่ในกลุ่มเกษียณราชการหรือเออร์ลี่คะ”  เจ้าหน้าที่ถามเพื่อแสดงความแน่ใจจากคุณครูคนนั้น

          “อ้อคะ  พี่อยู่ในกลุ่มผู้เกษียณค่ะ อายุย่างเข้า  ๖๑ ปีนี้ค่ะ”  คุณครูยังตั้งใจตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ฯ

          “ถ้าเช่นนั้น อาจารย์ไม่ต้องยืนยันนะคะ  เพราะอย่างไรอาจารย์ก็ได้เกษียณตามกำหนดอยู่แล้วนะคะ”  เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อ

          “พี่เองก็ไม่ทราบรายละเอียด  แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนโทรศัพท์ให้พี่มาค่ะ”  ไหมล่ะ ผู้อำนวยการฯ บอกให้ครูเกษียณมาหน้าแตกที่สำนักงานฯ เสียนี้  แบบนี้เรียกได้ว่า ผอ.ก็เปลี่ยนแปลง

           กลุ่มของพวก ครูที่มาเจอกันได้แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับของ “เหตุผลการลาออก” บางท่านก็บอกว่า “น่าเบื่อระบบ  เบื่องานกระดาษ เบื่อการทำงานย้อนหลัง  เบื่อกรอบที่หนาแน่น เบื่อที่ไม่มีเวลาสอนเด็ก เบื่อกิจกรรม   เบื่อสารพัด  ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ และเบื่อการเปลี่ยนแปลง

          ก่อนจากกันเราแลกเปลี่ยนกันเรื่อง “การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”  ฉันขับรถกลับโรงเรียนจนเพลินไปกับความคิด  เหยียบความเร็วกว่า  ๑๐๐ – ๑๒๐ ไปอย่างมัน  เมื่อได้สติก็ถอยเท้าทุกที  เพราะฝันไปกับความคิด ว่า  “น่าจะตั้งอีกสัก ๑ หน่วยงาน คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา” อีกด้วย  เพราะยังมีโรงเรียนขยายโอกาส ฯ อีกจำนวนมากทั้งในเมืองและนอกเมือง

        โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสอนตั้ง ๓ ระดับคือก่อนประถม  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น  อย่างเช่นโรงเรียนของฉัน 

        "การเปลี่ยนแปลง" ทำให้เกิดการพัฒนา......ก็ต้องรอคอย