กิจกรรม ( แห่เทียนเข้าพรรษา )

อนุรักษ์วัฒนธรรม

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2549 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านหมู่ 5 ตำบล ละแม อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่งเทียนพรรษา ไปถวายให้กับวัดปากน้ำละแม โดยมีผู้นำหมู่บ้าน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นแกนนำในการจัดงานครั้งนี้

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)