การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารงานบุคคลระหว่าง มข.และ มรฎ.บุรีรัมย์

  ติดต่อ

  ความก้าวหน้าของบุคลากร มรฎ.บุรีรัมย์   

เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2549 เวลา 09.00-15.00 น. มรฎ.บุรีรัมย์  ขอแจมและศึกษาดูงานด้านบริหารงานบุคคล จากกองการเจ้าหน้าที่ มข. ว่าบุคลากรสาย PC มรฎ.บุรีรัมย์ จะก้าวหน้าและเจริญเติบโตไปได้อย่างไร  พวกเราชาวกองการเจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายและให้ความรู้ในส่วนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เช่นจะกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง   กองนโยบายและแผน  กองพัฒนานักศึกษา และตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น การเปลี่ยนตำแหน่งและนอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนรู้การจัดวาระการประชุมต่าง ๆ ซึ่งกันและกันจนเป็นที่พอใจกันทุกฝ่าย แถมด้วยการจัดทำฐานข้อมูลของบุคลากรจะทำอย่างไรและในที่สุดก็ได้เรียนเชิญคุณพรชัยนักโปรแกรมฝีมือเก่งกล้าของกองการเจ้าหน้าที่ไปช่วยดำเนินการต่อไป

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบข้าราชการ ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยและระบบลูกจ้าง

หมายเลขบันทึก: 39341, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:23:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #อ่นเรือน#มงคลช้ย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประโยชน์มาก ๆ ครับ

จะติดตามต่อไปครับ

สวัสดีปีใหม่ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยบันดาลให้คุณพี่ ครอบครัว และทุกท่านรอบข้าง มีความสุข สดขื่น สมหวัง นะคะ