ผมได้คำถามมาจากเวที เครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย  ครั้งล่าสุด     และคำถามนี้ดูเหมือนว่า คนที่เคยเป็น  "คุณอำนวย" คงจะเคยประสบเหตุการณ์ตรง     และหากใครมีคำตอบ (จากประสบการณ์ที่ทำจริง) เอามาแลกเปลี่ยนใน Gotoknow ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากทีเดียว

คำถามมีอยู่ว่า...

การนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย  ในเวทีใหญ่    ทำอย่างไร  จึงจะรักษาความลึกซึ้งของสิ่งใหม่ๆที่ได้ในระหว่างการแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อยนั้น  ยังคงอยู่ (อาจจะเปลี่ยนสภาพไปบ้าง)  แต่ไม่หายไปเลยทีเดียว   หรือ  ไม่กลายเป็นคำพูดที่เหมือนกับหนังสือ  ตำราวิชาการที่เราอ่านจนคุ้นชิน????