สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 34 )

การปลูกพืชคลุมดิน
       การปลูกพืชคลุมดิน เป็นวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องวัชพืชกับการชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้พืชคลุมดินยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินด้วย เกษตรกรนิยมปลูกพืชคลุมดินในสวนปาล์มน้ำมันกันมาก เพราะไม่ต้องใช้แรงงานและเวลาในการดูแลรักษาพืชคลุมดินมาก เหมือนการปลูกพืชแซมปาล์มน้ำมัน            ประโยชน์และข้อจำกัดบางประการของพืชคลุมดิน            พืชคลุมดินจะให้ประโยชน์มาก แต่ถ้าเกษตรกรขาดการดูแลรักษาที่ดี ก็อาจเกิดโทษได้เช่นกัน ดังนั้น ก่อนการปลูกพืชคลุมดินจึงควรตระหนักถึงข้อจำกัดบางประการของ พืชคลุมดินและปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์หลายประการ ดังนี้            1.  พืชคลุมดินจะช่วยป้องกันผิวหน้าดินเมื่อเกิดการถูกแดดเผาอย่างรุนแรง            2. ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเมื่อเกิดฝนตกหนัก  โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความลาดชันสูง            3. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน โดยการเพิ่มและสะสมธาตุอาหารจำพวกไนโตรเจนของพืชคลุมดินตระกูลถั่ว            4. ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น เช่น ช่วยทำให้ดินทรายอุ้มน้ำได้มากขึ้น  ดินเกาะตัวกันดีขึ้น  และรากของพืชคลุมดินช่วยทำให้ดินโปร่ง  มีช่องว่างของอากาศมากขึ้น  สามารถระบายน้ำได้ดี            5.  ลดปัญหาวัชพืชขึ้นแข่งขัน            6.  สามารถเก็บเมล็ดพืชคลุมตระกูลถั่วไปขายได้ราคาดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)