กระบวนการทางปัญญา


กระบวนการทางปัญญา
กระบวนการทางปัญญา

  

                                                

 กระบวนการทางปัญญา

1.ฝึกสังเกต

    สังเกตในสิ่งที่เราเห็น หรือสิ่งแวดล้อม การสังเกตจะทำให้เกิดปัญญามาก โลกทรรศน์และวิธีคิด  สติและสมาธิ จะเข้าไปมีผลต่อการสังเกตและสิ่งที่สังเกต

2.ฝึกบันทึก

    เมื่อสังเกตอะไรแล้วควรบันทึก  การบันทึกเป็นการพัฒนาปัญญา

3.ฝึกการนำเสนอต่อที่ประชุมกลุ่ม

    เมื่อมีการทำงานกลุ่มเราไปเรียนรู้อะไรมาบันทึกอะไรมาจะนำเสนอให้เพื่อนหรือครูรู้เรื่องได้อย่างไรก็ต้องฝึกการนำเสนอ  การนำเสนอได้ดีจึงเป็นการพัฒนาปัญญา  รวมทั้งผู้นำเสนอและของกลุ่ม

4.ฝึกการฟัง

    ถ้ารู้จักฟังคนอื่นก็จะทำให้ฉลาดขึ้นโบราณเรียกว่าเป็นพหูสูตร  ฉันทะ  สติ  สมาธิ  จะช่วยให้ฟังได้ดีขึ้น

5.ฝึกปุจฉา-วิสัชนา

    เมื่อมีการนำเสนอและการฟังแล้วฝึกปุจฉา-วิสัชนาหรือถามตอบ  ซึ่งเป็นการฝึกใช้เหตุผล  วิเคราะห์  สังเคราะห์ ทำให้เกิดความแจ่มแจ้งในเรื่องนั้นๆ

6.ฝึกตั้งสมมติฐานและตั้งคำตอบ

    เวลาเรียนรู้อะไรไปแล้ว  เราต้องสามารถตั้งคำถามได้ว่าสิ่งนี้คืออะไร  สิ่งนั้นเกิดจากอะไร  อะไรมีประโยชน์  ทำอย่างไรจะประสบผลสำเร็จอันนั้น และมีการฝึกการตั้งคำถาม  คำถามที่มีคุณค่าและมีความสำคัญก็อยากจะได้คำตอบ

7.ฝึกการค้นหาคำตอบ

    เมื่อมีคำถามแล้วก็ควรไปค้นหาคำตอบจากหนังสือ  จากตำรา  จากอินเทอร์เน็ต   การค้นหาคำตอบต่อคำถามที่สำคัญจะสนุก  และทำให้ได้ความรู้มาก  บางคำถามเมื่อค้นหาคำตอบทุกวิถีทางจนหมดแล้วก็ไม่พบ  แต่คำถามยังอยู่  และมีความสำคัญ  ต้องหาคำตอบต่อไปด้วยการวิจัย

8.การวิจัย

    การวิจัยเพื่อหาคำตอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ  การวิจัยจะทำให้ค้นพบความรู้ใหม่  ซึ่งจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ  สนุกและมีประโยชน์มาก

9.เชื่อมโยงบูรณาการ

    เชื่อมโยงบูรณาการให้เห็น  ความเป็นทั้งหมด  และเห็นตัวเอง  ธรรมชาติของสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยง  เมื่อเรียนรู้อะไรมาอย่าให้ความรู้นั้นแยกเป็นส่วนๆ  แต่ควรจะเชื่อมโยงเป็นบูรณาการให้เห็นความเป็นทั้งหมด

10.ฝึกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการถึงกระบวนการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่ได้มา

    การเรียบเรียงทางวิชาการเป็นการพัฒาตนเองอย่างสำคัญและเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นในวงกว้างออกไป

                                

 

หมายเลขบันทึก: 39203เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2006 12:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:22 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท