สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 30 )

  ติดต่อ

  ปาล์มน้ำมันกับไบโอดีเซล  
ปัจจุบัน ความตื่นตัวในการลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันมีมากขึ้น เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่ขายได้ราคาดี และรัฐบาลยังให้การสนับสนุนเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ  ในการส่งเสริมให้นำมาผลิตเป็นแหล่งพลังงานทดแทน 'ไบโอดีเซล' เพื่อลดภาระการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้กำหนดเป้าหมายในการใช้ไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดีเซล  ในปี พ.ศ. 2555 วันละ 8.5 ล้านลิตร หรือ 3,100 ล้านลิตร/ปี  โดยมีการส่งเสริมให้ขยายพื้นที่ปลูกปาล์มตามแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ปี พ.ศ. 2549-2552 เพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่ปลูกใหม่ 4 ล้านไร่ สำหรับภาคใต้      เริ่มมีการนำปาล์มน้ำมันมาปลูกเมื่อปี    พ.ศ.2512           ในจังหวัดกระบี่  

สุราษฎร์ธานี ชุมพร และตรัง ซึ่งสภาพภูมิศาสตร์ของภาคใต้ มีความเหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ำมันมากกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 150 มิลลิเมตร ต่อเดือน หรือ 1,800 มิลลิเมตร ต่อปี และมีช่วงแล้งสั้น ไม่เกิน 2-3 เดือน ต่อปี   จึงมีความสมดุลกับปริมาณน้ำที่ปาล์มใช้ต้นละ  5-7  ลิตรต่อวัน

อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju

หมายเลขบันทึก: 39188, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:22:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บทความวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)