สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 26 )

การเลือกพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ปลูกเป็นการค้า ส่วนใหญ่นิยมเป็นพันธุ์ลูกผสมที่เรียกว่า ดี x พี (D x P) หรือ "เทเนอร่า" ปาล์มพันธุ์ที่ดีต้องผ่านการคัดเลือกและการผสมเกสรอย่างถูกต้อง พันธุ์ที่เก็บจากใต้ต้น เมื่อนำไปปลูกจะให้ผลผลิตต่ำและทะลายมีน้ำมันน้อย พันธุ์ปาล์มที่ดีเมื่อปลูกในสภาพแวดล้อมเหมาะสมและมีการดูแลรักษาดี จะให้ผลผลิตประมาณ 3.5-4.5 ตัน/ไร่/ปี การปลูกปาล์มน้ำมันให้ประสบผลสำเร็จ ผู้ปลูกจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของต้นปาล์ม เริ่มตั้งแต่การเลือกพื้นที่ปลูก การปลูกและดูแลรักษา การป้องกันกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการขนส่งผลผลิต รวมทั้งควรพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การเลือกพื้นที่ปลูก ปาล์มน้ำมันสามารถให้ผลผลิตน้ำมันสูงกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ 6-10 เท่า เมื่อปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กล่าวคือ 1. มีแสงแดดจัด อย่างน้อยวันละ 5 ชั่วโมง 2. มีฝนตกชุกสม่ำเสมอตลอดปี เฉลี่ย 150 มิลลิเมตร ต่อเดือน หรือ 1,800 มิลลิเมตร ต่อปี มีช่วงแล้งสั้น ไม่ควรเกิน 2-3 เดือน ต่อปี 3. มีอุณหภูมิระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส 4. พื้นที่ปลูกมีหน้าดินลึกมากกว่า  1  เมตร  การระบายน้ำดี มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) > 4.0 หากเป็นที่ราบหรือลุ่ม ควรมีร่องระบายน้ำทุกๆ 6-8 แถว เพื่อไม่ให้น้ำขังเมื่อมีฝนตกหนัก พื้นที่ปลูกควรมีความลาดชันน้อยเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju

คำสำคัญ (Tags)#บทความวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 39184, เขียน: 17 Jul 2006 @ 12:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)