ในระยะอนุบาลแรก  ลักษณะกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติ  มีดังต่อไปนี้1. ใบเรียวยาว   ลักษณะอาการใบเรียวแคบ   เป็นอาการที่สังเกตพบได้ง่าย  ซึ่งมีลักษณะใบคล้ายกับพืชตระกูลหญ้า2. ยอดและใบบิดเบี้ยว   ลักษณะอาการใบขดม้วนและยอดโค้งงอ  เป็นอาการที่เกิดจากการปลูกเมล็ดสลับด้านกันระหว่างรากกับยอด3. ใบม้วน  ลักษณะอาการแผ่นใบม้วนด้านตั้งของเส้นกลางใบคล้ายกับเข็มหรือตะปู 4. ใบม้วนย่น  ลักษณะอาการใบม้วนย่น  เป็นอาการซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ  เช่น  ขาดน้ำ ขาดธาตุโบรอน  และปัจจัยทางสรีระวิทยา  5. ต้นแคระแกร็น  ลักษณะอาการต้นแคระแกร็น  เจริญเติบโตช้าซึ่งเกิดจากการปลูกเมล็ดลึกเกินไป6. ใบกึ่งกลางขอด  ลักษณะอาการใบไม่คลี่ตรงกลางใบ  ส่วนใหญ่จะเกิดกับใบลักษณะสองแฉก  ซึ่งเกิดจากต้นกล้าขาดน้ำ                ลักษณะอาการทั้งหมดนี้จะพบเมื่อต้นกล้ามีอายุตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังการเพาะเมล็ดงอก  สำหรับการคัดทิ้ง  ควรเริ่มเมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 6 สัปดาห์  อย่างไรก็ตามยังมีลักษณะต้นกล้าที่ต้องคัดทิ้ง  คือ  ต้นกล้าที่มีเชื้อราเข้าทำลายอย่างรุนแรง  เช่น โรค blast,  anthracnose และ curvularia เป็นต้น

อ.ประสาทพร กออวยชัย