บทเรียนจากข่าวดัง


ระบบรักษาความปลอดภัยใครว่าไม่สำคัญ
จดหมายข่าวเพื่อคุณภาพการดูแลรักษา Quality Care 393

          การลอบขโมยทารกแฝดจากห้องพิเศษในโรงพยาบาล
โดยการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งตกเป็นข่าวครึกโครม
ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา คงเป็นเหตุการณ์ที่ทำ
ให้หลายคนเห็นความสำคัญของระบบรักษาความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาลมากขึ้นอย่างชัดเจน จาก
โรงพยาบาลที่มีระบบอยู่แล้วก็คงหันมาทบทวนระบบที่
มี มองหาจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัยของ
ตนเอง และนำมาพัฒนากันอย่างจริงจัง จากที่ไม่เคยให้
ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยมาก่อน ก็
คงได้มาพูดคุยเพื่อวางระบบกันแบบเร่งด่วนจากความ
สนใจของประชาชนตามกระแสข่าว
             ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นหนึ่งในระบบสำคัญ
ที่ได้กล่าวถึงไว้ใน บทที่ 5 การบริหารสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของ มาตรฐาน HA ฉบับบูรณา
การภาพรวมระดับโรงพยาบาล นั่นแสดงให้เห็นว่าใน
การลงเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาล จะมีการลงเยี่ยม
หน่วยงาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความ
รัดกุมของระบบรักษาความปลอดภัย สิ่งที่พบบ่อยๆ
ในช่วงที่ผ่านมา มักพบว่าเรื่องระบบรักษาความ
ปลอดภัยมักจะถูกละเลยหรือยังไม่ได้ถูกจัดเป็นเรื่อง
สำคัญในลำดับต้นๆของการพัฒนาคุณภาพ
หลายเหตุการณ์ที่สำคัญของระบบรักษาความปลอดภัย
ไม่ได้นำมาทบทวนหรือวางระบบป้องกันเท่าที่ควร เวลามี
ปัญหาใดๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดรายงานประจำวัน มักพบ
เพียงการรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือ
หัวหน้าฝ่ายธุรการที่รับผิดชอบ ลงนามรับทราบเท่านั้นก็
จบไป ยังไม่มีการรวบรวมประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง
ที่สำคัญเข้าสู่การทบทวนและวางแผนป้องกันเชิงระบบ
มากเท่าที่ควรทั้งๆที่สมุดบันทึกที่ว่านั้นเป็นแหล่งข้อมูล
ชั้นดีเลยนะคะ

กลับมาประเด็นที่เกี่ยวเนื่องจากข่าวกันดีกว่าค่ะ ว่า
ระบบรักษาความปลอดภัยเดี๋ยวนี้ถ้ามีเพียงกล้องวงจร
ปิด และพนักงานรักษาความปลอดภัยเดินสำรวจเป็น
รอบๆ อาจไม่เพียงพอสำหรับบางโรงพยาบาลแล้วนะ
คะ มีการตั้งข้อสังเกตจากหลายท่านว่าการรู้จักสังเกตุ
ของผู้เกี่ยวข้องก็สำคัญ เช่น การอุ้มเด็กอ่อนออกจาก
โรงพยาบาลโดยไม่มีอุปกรณ์เด็กอ่อนใดๆ ผู้อุ้มไม่มี
ลักษณะเหมือนคนเพิ่งคลอดและเดินอย่างรีบเร่ง เป็น
ต้น ซึ่งถ้าคนเดินเข้าออกไม่มากคงพอสังเกตุได้บ้าง
แต่ถ้ามีผู้คนเดินสัญจรตลอดเวลาก็น่าจะต้องมีระบบ
อื่นมาช่วยป้องกัน
                     จากการระดมสมองกันในหมู่ทีมงานมีประเด็นที่
น่าสนใจและนำไปสู่การปฏิบัติได้ เช่น การให้มีใบ
จำหน่ายหรือใบแสดงหลักฐานในทารกที่มาคลอดหรือ
มารักษาในโรงพยาบาลที่ต้องยื่นให้กับพนักงานรักษา
ความปลอดภัยก่อนนำเด็กออกจากโรงพยาบาล
คล้ายๆ กับเวลาที่เรานำรถยนต์ไปตรวจสภาพที่ศูนย์
รถนั่นแหละค่ะ จะนำรถออกได้ก็ต้องมีใบหลักฐานจาก
ศูนย์ยื่นให้พนักงานรักษาความปลอดภัยก่อน ซึ่งก็เป็น
ระบบที่ดีนะคะ หรือบางท่านก็เสนอว่าไม่ต้องมีการ
แลกใบอะไรก็ได้ แต่ทุกคนที่นำเด็กเล็ก ทารกออกจาก
โรงพยาบาลต้องมีการลงชื่อ แสดงบัตรประชาชนที่
พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่า
ใครเป็นผู้นำเด็กออกไป ก็เป็นแนวคิดดีๆลองมา
นำเสนอดูค่ะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ
(Quality Care มกราคม-กุมภาพันธ์ 2549)
หมายเลขบันทึก: 39179เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2006 11:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:22 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี