สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 18 )

การพรางแสงให้กล้าปาล์มน้ำมัน
การพรางแสงให้กล้าปาล์มน้ำมัน
      ในระยะแรกของการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมัน จะอ่อนแอต่อแสงแดดมาก   โดยเฉพาะในส่วนของยอดอ่อนและใบอ่อน  ดังนั้นหากกล้าปาล์มน้ำมันได้รับแสงมาก จะปรากฏอาการยอดและใบไหม้  หรือมีอาการใบเรียวแคบกว่าปกติ   และเจริญเติบโตช้า   ดังนั้นในช่วง 10 สัปดาห์แรกของการเจริญเติบโตจะต้องมีการพรางแสงให้ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน  เพื่อให้กล้าปาล์มน้ำมันมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างเป็นปกติ        สำหรับวัสดุพรางแสงควรเป็นตาข่ายพรางแสงที่สามารถลดความเข้มแสงได้ 60 % โดยในระยะอนุบาลแรกจะต้องก่อสร้างโรงเรือนเพื่อติดตั้งตาข่ายพรางแสงให้สูงกว่าระดับพื้นดินประมาณ  2  เมตร  ซึ่งควรทำการก่อสร้างก่อนการเพาะเมล็ดงอกประมาณ  1-2  สัปดาห์  อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการให้ร่มเงาที่มากเกินไป   เพราะจะทำให้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันยืดตัวเพื่อรับแสง   ซึ่งเป็นเหตุให้ต้นกล้าอ่อนแอ  ยอดและใบหักง่าย  ตลอดจนทำให้อัตราการเข้าทำลายของเชื้อราสูงขึ้น          การนำตาข่ายพรางแสงออกควรเริ่มปฏิบัติเมื่อต้นกล้ามีอายุ 10  สัปดาห์  และควรใช้ระยะเวลาการนำตาข่ายออกประมาณ 2 สัปดาห์   โดยการนำตาข่ายพรางแสงออกอย่างค่อยเป็นค่อยไป  คือ  การทำสลับแถวเว้นแถวของตาข่ายพรางแสง   โดยนำตาข่ายพรางแสงออก  4  วันต่อครั้ง  ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ใบของต้นกล้ารับแสงเข้มมากเกินไปในครั้งเดียว   และเพื่อทำให้ต้นกล้าคุ้นเคยกับแสงแดดโดยตรงซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสำคัญ   เพราะถ้านำต้นกล้าออกจากแปลงเพาะระยะอนุบาลแรกไปปลูกในระยะอนุบาลหลัก โดยไม่ได้ทำความคุ้นเคยกับแสงจะทำให้ต้นกล้าเกิดอาการใบไหม้  ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ไม่แนะนำให้ปฏิบัติดูแลรักษาต้นกล้าระยะอนุบาลแรกใต้ร่มไม้

อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)