เนื่องในงาน UKM 3/2549 ผมเรียนรู้จากสัมผัสที่ 6 ของผมว่า "ชาวมหิดล" ตั้งใจทำงานครั้งนี้กันมาก

    # สิ่งที่สัมผัสได้ทางวัตถุคือ หนังสือที่ได้รับ 2 เล่ม ดังภาพครับ

       
   
 

หนังสือเล่ม 1

หนังสือเล่ม 2

 
       
  1. เล่ม 1 : แนวคิดและทฤษฎี สังคม การสื่อสาร กับการเปลี่ยนแปลง ของ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. เล่ม 2 : "แด่เธอ...ผู้รู้สึกตัว"  โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

    # สิ่งที่สัมผัสทางวัตถุอีกอย่างหนึ่งคือ ถุงใส่ของที่ระลึก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวมหิดล ดังภาพ

     
   
     

    ภายในถุงประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน กะทิ UHT เป็นต้น เป็นของใช้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายครับ

   ยังมีการสัมผัสได้ในอีกหลายมิติ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมงานคงต้องติดตามบันทึกที่มีป้าย UKM ครับ ส่วนท่านที่ไปร่วมงานก็คงสัมผัสได้ด้วยตนเองนะครับ