สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 19 )

การคัดกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติ
การคัดกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติ

การคัดทิ้งกล้าปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะผิดปกติ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับแปลงกล้าปาล์มน้ำมันทุก ๆ แปลง  เนื่องจากจะส่งผลผลกระทบในระยะยาวต่อการเจริญเติบโตและ  การให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันเมื่อถูกนำไปปลูกในแปลงปลูก  ดังนั้นหากต้นกล้าใดที่มีลักษณะผิดปกติ  หรือคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะผิดปกติ  ให้ทำการคัดทิ้งทันที   โดยทั่วไปหากแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันมีการจัดการที่ดี   การเพาะกล้าแบบอนุบาลครั้งเดียวจะมีการคัดทิ้งกล้าปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะผิดปกติประมาณ 20- 30 เปอร์เซ็นต์   ส่วนการเพาะกล้าแบบอนุบาล 2 ครั้งนั้น   ในระยะอนุบาลแรก  จะมีการคัดทิ้งกล้าปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะผิดปกติประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นต้นกล้าที่ตาย  ไม่สมบูรณ์  และผิดปกติ   ในระยะอนุบาลหลัก     มีการคัดทิ้งกล้าปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะผิดปกติประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกล้าปาล์มน้ำมันที่ไม่สมบูรณ์

                อาจสรุปได้ว่าเมื่อนำเมล็ดปาล์มน้ำมันมาเพาะ 100 เมล็ด  จะได้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์แข็งแรง  ผ่านวิธีการคัดเลือกเป็นอย่างดีประมาณ 80 ต้น  ส่วนอีก 20 ต้น เป็นต้นกล้าที่ตายและผิดปกติอันเนื่องมาจากกรรมวิธีในการผลิตเมล็ดพันธุ์  พันธุกรรม  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  นอกจากนี้เทคนิคและมาตรฐานการคัดทิ้งต้นกล้าปาล์มน้ำมันของแต่ละคนยังอาจแตกต่างกัน  หรืออาจเกิดจากการขาดธาตุอาหารอันเนื่องมาจากการใช้ดินเพาะที่แตกต่างกัน  ทำให้การคัดทิ้งไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในการคัดทิ้งกล้าปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะผิดปกตินั้นควรดำเนินการ  2  ครั้ง  คือ  เมื่อกล้าปาล์มน้ำมันมีอายุได้ 3  เดือน                 และ  6  เดือน   ซึ่งเป็นระยะที่สามารถสังเกตลักษณะผิดปกติได้ชัดเจน   หากกล้าปาล์มน้ำมันมีอายุมากกว่า 10 เดือน  การสังเกตลักษณะผิดปกติต่าง ๆ  ได้ยาก
อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)