สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 25 )

  ติดต่อ

  พันธุกรรมของปาล์มน้ำมัน  
ต้นปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะความหนาบางของกะลาในผลที่แตกต่างกัน  เป็นผลจากยีนควบคุมความหนาของกะลา  1  คู่    จำแนกลักษณะผลได้ 3 แบบ 1.  ดูรา (DURA)  มีกะลาหนาประมาณ 2-8 มิลลิเมตร  และไม่มีวงเส้นประสีดำอยู่รอบกะลา  มีชั้นเปลือกนอกบาง  โดยมีน้ำหนักของชั้นนี้ประมาณ 35-60  เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผล   มียีนควบคุมเป็นลักษณะเด่น 2. เทอเนอรา (TENERA)  มีกะลาบาง  ตั้งแต่  0.5-4 มิลลิเมตร  มีวงเส้นประสีดำอยู่รอบกะลา  มีชั้นเปลือกนอกมาก  โดยมีน้ำหนักของชั้นนี้ประมาณ 60-90 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผล  ลักษณะ เทอเนอรา  เป็นพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1   เกิดจากการผสมข้ามระหว่างลักษณะดูราและฟิสิเฟอรา  ใช้ปลูกเป็นการค้า 3. ฟิสิเฟอรา (PISIFERA)   ยีนควบคุมลักษณะผลแบบนี้เป็นลักษณะด้อย  ลักษณะผลไม่มีกะลาหรือมีกะลาบาง  มีข้อเสีย  คือ  ช่อดอกตัวเมียเป็นหมัน  ทำให้ผลฝ่อลีบ  ทะลายเล็กเนื่องจากผลไม่พัฒนา  ผลผลิตทะลายต่ำมาก  ไม่ใช้ปลูกเป็นการค้า  การที่มีต้นฟิสิเฟอราปรากฏในสวนปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนอราที่ปลูกเป็นการค้า  เป็นตัวบ่งชี้ว่า  เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันนั้น  มาจากแหล่งผลิตที่มีการผลิตลูกผสมที่ไม่ได้มาตรฐาน 

                ผลจากการนำเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ไม่ตรงตามพันธุ์  หรือได้จากแหล่งผลิตพันธุ์ที่ไม่น่าเชื่อถือไปปลูก  จะทำให้ผลผลิตทะลายสดลดลง 15-35 เปอร์เซ็นต์  และเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบลดลง  35-55 เปอร์เซ็นต์

อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju

หมายเลขบันทึก: 39182, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:22:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บทความวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)