สิบเมลล์ว่า ไม่เท่ากับได้ลองเอง 

 ใบย่านางลดคอเรสโตรอล"

 

 

ประชาสัมพันธ์  โดย ER&CSR

ได้รับ FW เมลล์มา ผู้เขียนก็มีประสบการณ์ ในการใช้ใบย่านาง จึงขอนำเรื่อง ธรรมชาติบำบัด มาบอกเล่าเก้าสิบ แล้วจะนำประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ มาเขียนให้อ่าน ตอนนี้ ขอให้อ่านจากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน เป็นตัวอย่าง