สัจจะวันละ 1 บาท หมู่ที่ 8 บ้านไสรักษ์ ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 กันยายน 2548 วันนี้เป็นคิวของหมู่ 8 ในการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ก็เหมือนกันทุก ๆ หมู่ เริ่มต้นก็อธิบายถึงหลักเกณฑ์กฎกติกาต่าง ๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท สมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างดีในการประชาสัมพันธ์ในวันนี้

มีการซักถามถึงเรื่องที่ยังสงสัยและข้องใจอยู่ และคณะกรรมการเครือข่ายของเราก็อธิบายถึงข้อสงสัยได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นตามระเบียบเป็นการถามคำถาม และมอบของที่ระลึก ปิดท้ายด้วยการร้องเพลงมารช์นบพิตำและมาร์ชกระหรอ

ในวันนี้ หมู่ 8 จะเริ่มเปิดรับสมาชิกจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2548 มีเสียงตามสายบอกมาว่า ตอนนี้หมู่ที่ 8 มีสมาชิกมาสมัครประมาณ 150 คนแล้ว เกินความคาดหมาย และต้องติดตามกันต่อไปว่า หมู่ที่ 8 จะได้สมาชิกกี่คน