สัญจรตำบลกะหรอ ประชาสัมพันธ์ กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ตอนที่ 2

 สัจจะวันละ 1 บาท หมู่ที่ 6 บ้านอู่ทอง ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลังจากเสร็จภาระกิจจากหมู่ที่ 1 แล้ว คณะกรรมการเครือข่ายก็ต้องมาประชาสัมพันธ์กองทุนสัจจะลดรายจ่าย วันละ 1 บาท ต่อที่หมู่ที่ 6 บ้านอู่ทอง จากการสังเกตพอจะสรุปได้ดังนี้

เริ่มต้นด้วยการอธิบายกฎกติกา และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อข้องใจ หมู่ 6 สมาชิกที่มาในวันนี้ทำหน้าที่ในการรับฟังได้เป็นอย่างดี ไม่มีใครมีข้อสงสัย หลังจากนั้น ก็เป็นการตั้งคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ โดยใช้คำถามเดียวกันกับหมู่ 1 ปรากฏว่าตอบถูกหมดทุกข้อ มอบของที่ระลึกโดย ผู้ใหญ่แดง และปิดท้ายด้วยการร้องเพลงมาร์ชนบพิตำ และมาร์ชกะหรอ

สำหรับของหมู่ที่ 6 จะเปิดรับสมาชิกในวันที่ 15 กันยายน 2548 ณ.ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน และจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 กันยายน 2548 ต้องมาติดตามดูกันว่า หมู่ที่ 6 บ้านอู่ทองจะได้สมาชิกเป็นจำนวนเท่าไหร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)