KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ 111 : วิธีทำให้ "หัวปลา" อร่อย

  ติดต่อ

  เมื่อจบ workshop ก็จะนำผลการประชุมกลุ่ม ไปดำเนินการต่อที่โรงเรียน และ สพท. ได้ทันที โดยที่การดำเนินการของ สพท. ผู้บริหาร รร. และครู จะสอดคล้อง รับลูกซึ่งกันและกัน เพราะได้มาร่วมเวทีคิดด้วยกัน  

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : วิธีทำให้ "หัวปลา" อร่อย

         "หัวปลา" คือเป้าหมายของการทำ KM      ต้องมีเคล็ดลับในการ "ปรุงหัวปลา" เพื่อให้อร่อย     อร่อยในที่นี้คือถูกจริตคนกินหรือคนทำ KM นั่นเอง     ซึ่งก็คือต้องเป็น "หัวปลา" ที่ตรงกับชีวิตจริง

         ในการทำ KM Workshop ของ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้  ที่หาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๔ กค. ๔๙    ผมได้เรียนรู้เทคนิควิธีกำหนด "หัวปลา" ของกลุ่มใน workshop

         ใน workshop นี้ แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น ๘ กลุ่ม   คือ สพท. ๒ กลุ่ม    ผู้บริหาร รร. ๒ กลุ่ม    และครู ๔ กลุ่ม     การแบ่งกลุ่มครูแบ่งตามลักษณะงาน หรือสาขาวิชาที่เรียน/สอน     ให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มกำหนด "หัวปลา" ของกลุ่มกันเอง     ได้ "หัวปลา" ดังนี้

             กลุ่มที่ ๑  (สพท. ๑)   การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานขององค์กรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
             กลุ่มที่ ๒  (สพท. ๒)  การพัฒนาการนิเทศเพื่อการเรียนรู้
            กลุ่มที่ ๓  (ผู้บริหารโรงเรียน ๑)   การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการโดยใช้ฐานการพัฒนาบุคลากร
            กลุ่มที่ ๔  (ผู้บริหารโรงเรียน ๒)  การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
            กลุ่มที่ ๕  (ครู ๑)  ปรับการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
            กลุ่มที่ ๖  (ครู ๒)  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
           กลุ่มที่ ๗  (ครู ๓)  การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน
           กลุ่มที่ ๘  (ครู ๔)  การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

        เมื่อจบ workshop ก็จะนำผลการประชุมกลุ่ม ไปดำเนินการต่อที่โรงเรียน และ สพท. ได้ทันที     โดยที่การดำเนินการของ สพท.   ผู้บริหาร รร.    และครู  จะสอดคล้อง รับลูกซึ่งกันและกัน     เพราะได้มาร่วมเวทีคิดด้วยกัน

         ผมกลับจากหาดใหญ่ในวันนั้น ด้วยความสุข ที่ได้เรียนรู้เคล็ดลับนี้

วิจารณ์ พานิช
๑๖ กค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 39052, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เครื่องมือจัดการความรู้#kmวันละคำ#การจัดการความรู้ด้านการศึกษา#km-ในวงการศึกษา#km-ในโรงเรียน#knowledge-vision

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

tadsanee
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 

หลังจากทำหัวปลาแล้ว  เรื่องเล่าก็สนุก  ตารางแห่งอิสรภาพ แม่น้ำ และบันได  ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกกันทั้งผู้อบรมและวิทยากร   ถือได้ว่าเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่ดีมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีประสบการณ์และมุมมองอย่างหลากหลาย

    คณะนักวิจัยมีความยินดีที่จะได้เห็นองค์กรการศึกษาได้ใช้การจัดการความรู้เข้าช่วยให้บุคลากรในองค์กรทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น

ได้เห็น ได้รู้ ได้ตามไปดู และอยากทำตาม