บันทึกการเมืองไทย 48 : วิกฤตศรัทธา วิกฤตความน่าเชื่อถือ

อธรรมตั้งอยู่ได้ไม่นาน

         วิกฤตศรัทธา / ความน่าเชื่อถือ  ต่อนักลงทุนต่างประเทศ     เพราะเขาไม่มั่นใจว่าการเมืองของเราจะมั่นคงหรือไม่

         วิกฤตศรัทธา / ความน่าเชื่อถือ  ที่คนไทยมีต่อผู้มีอำนาจ/ตำแหน่ง    จะเกิดขึ้นและลุกลาม     เพราะพฤติกรรม
             - ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และพวกพ้อง     ประโยชน์ของชาติของบ้านเมืองมาทีหลัง     แต่อ้างบ่อยๆ จนคนเขาจับได้
             - คอรัปชั่นระบาด  ทั้งทางตรง และทางนโยบาย
             - ทำลายกลไกทางการเมืองที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยใช้เงินซื้อ  และใช้วิธีเอาเปรียบทางการเมือง
             - ใช้เงินซื้อทุกอย่างเพื่ออำนาจของตน
             - สร้างความอ่อนแอให้แก่ชุมชน - ท้องถิ่น โดยการแจกเงิน ทำให้ชาวบ้านไม่มีโอกาสคิด คิดเองไม่เป็น
             - ทำลายระบบการศึกษา โดยการเข้าไปแทรกแซงทางการเมือง    เรียกครูออกมาจากโรงเรียนมาเป็นพวก    แยกครูออกจากศิษย์โดยวิธีการต่างๆ  
             - ทำลายระบบราชการ    ให้ต้องทำตามคำสั่งตนและพวกตนเท่านั้น    ข้าราชการไม่มีโอกาสคิดเอง
             - เหิมเกริม ทำตนเทียบพระเจ้าแผ่นดิน     แสดงตนว่าฉลาดอยู่คนเดียว     ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน
             - บ้าอำนาจ   อำนาจทำให้เสียคน   ยิ่งมีคนเลวแวดล้อม ยิ่งชักจูงกันไปทางเสื่อม
             - มีพฤติกรรมหลายอย่างที่ทำให้จิตแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง
             - ขอทำนายว่า คนที่มีวิจารณญาณจะค่อยๆ ตีตัวออกห่างมากขึ้นเรื่อยๆ จนอยู่ไม่ได้     อธรรมตั้งอยู่ได้ไม่นาน

วิจารณ์ พานิช
๑๖ กค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)