UKM 3/2549 (1)

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เช้าเริ่มเข้าห้อง การเสวนาสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย เรื่อง สร้างสังคมแห่งปัญญา การจัดการความรู้และการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ โรงแรมรอยัล เจมส์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เช้า ในตอนแรก ได้กระดาษมาหนึ่งแผ่น เป็น บทแผ่เมตตา เป็น ความรู้ เกี่ยวกับการแผ่เมตตา เพราะอธิบายไว้ว่า เป็นการทำพื้นฐานจิตใจให้เป็นเหตุในการยังประโยชน์สุขแก่ปวงชน สร้างสุขภาพจิตใจ มิตรภาพ และภราดรภาพของสังคม กำหนดปฏิบัติจากใจของผู้ให้ จัดความสัมพันธ์กับสรรพชีวิตเพื่อร่วมทุกข์ด้วยกัน ไม่เจาะจงต่อผู้ใด ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง ไม่คาดหวังการตอบแทน อีกทั้งไม่ทำให้ผู้รับต้องสูญเสียจิตใจแห่งการพึ่งตนเองและตกเป็นหนี้สงเคราะห์ของผู้ให้ เป็นการให้ด้วยจิตใจกว้างขวาง สูงส่ง มีความสม่ำเสมอต่อเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์และสรรพชีวิต กล่อมเกลาผู้ปฏิบัติให้งอกงามทางจิตใจ ก่อเกิดสุขภาวะทางปัญญา และอิสรภาพจากการยึดติด

นี่เป็นเรื่องแรกที่ได้ความรู้จากการไปพุทธมณฑลครั้งนี้

ต่อมาได้รับความรู้หลายอย่าง ที่พยายามเก็บเกี่ยวจากการร่วมงานนี้ค่ะ

โดยส่วนตัว ได้พยายาม จดและเน้น คำที่ตัวเองชอบ เพื่อจะได้ นำมาเล่าต่อ ตามแบบของตัวเอง ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)