ลองอ่านกันดูนะครับ เป็นรางานที่เคยทำตอนเรียนสิทธิมนุษยชนครับ