ฟิสิกส์

การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
การเคลื่อนที่แนวโพรเจคไทล์เป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะโค้งมีการเคลื่อนที่สองแนวไปพร้อมๆกันคือแนวราบและแนวดิ่งมีเวลาในการเคลื่อนที่ทั้งสองแนวเท่ากัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน waruneeความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรื่องโลกแตก