พนักงานราชการให้อะไรกับเราบ้าง  ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเท่าเทียมลูกจ้างของรัฐบ้างช่วยอธิบายให้ด้วยน่ะค่ะ