วันนี้ 15 กรกฎาคม 2549

กลับจากการเข้าอบรมแกนนำการจัดการความรู้ตามโครงการวิจัยนวตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ ที่หาดใหญ่ สงขลา แจ่มแจ้งในเทคนิคการจัดกระบวนการจัดการความรู้เพิ่มขึ้นมาก และกิจกรรมที่จะต้องทำต่อไปอย่างไร แล้วจะเล่าให้ได้รู้กันต่อไป คราวนี้ขอเพียงได้ทบทวนและมีความเคลื่อนไหวในบล็อก ก่อนนะครับ

                                                   สุภาพ  แก้วได้ปาน