แม่บ้านกับอาหาร : แม่ละเมาไดอารี่

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กองทัพย่อมเดินด้วยท้อง

คำกล่าวนี้ เป็นที่ยืนยันถึงความสำคัญของหน้าที่หลัก ในการเป็นแม่บ้านและแม่ครัวได้เป็นอย่างดี

"ครอบครัว"

ครอบที่ต้องมีครัว

"ครัว" พลังของบ้าน ที่จะทำทุก ๆ คนในครอบครัว "มีพลัง" ในการดำเนินชีวิต

ในการพัฒนากลุ่มพะวอการท่องเที่ยวนอกเหนือจากหน้าที่หลักในการบริการ ทั้งการเดินป่า ล่องแก่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ "พลังงาน" อาหารนั่นเองครับ เป็นการแบ่งหน้าที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งครับ ที่ให้แม่ศรีเรือนเป็นผู้ส่งกำลังบำรุงให้กับแนวหน้า ที่ออกไปสู้รบปรบมือกับลูกค้า

แม่บ้านของพี่ ๆ ทุก ๆ คน ได้รับการอบรมอย่างดียิ่ง กับกุ๊กมืออาชีพ ที่ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก "โรงแรมเวียงตาก" เข้ามาอบรมเพิ่มเติม เพื่อประยุกต์ใช้ "ทุน" ที่มีในชุมชน ประกอบอาหารเพื่อบริการ "พ่อบ้าน" "ลูกบ้าน" "เพื่อนบ้าน" "นักท่องเที่ยว" รวมถึง "แขกบ้านแขกเมือง" ให้ได้อิ่มอร่อยกับรสมือชาว "แม่ละเมา"

สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลผูกพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งพา อาหารการกินพึ่งธรรมชาติ พึ่งสายน้ำ
ทำให้คนต่างถิ่นอย่างผมที่ได้เข้ามาฝังตัวทำงานวิจัย ณ "แม่ละเมา" แห่งนี้ หลงไหลและลุ่มหลง พืชพรรณธัญญาหาร ที่เกิดจากพื้นดินและหยดน้ำแม่ละเมาแห่งนี้
 
ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือ ขนม ได้แสดงให้เห็นถึงบริบททางวัฒนธรรม ประเพณี ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เหมาะสม สอดคล้อง กับ วิถีชีวิต ทั้งการทำ และการกิน ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ไม่ต้องหาซื้ออะไรเพิ่มเติม เพราะเขาทำในสิ่งที่เรียกว่า "ทุน" เหมาะสมกับ "ทุน" ที่เขามีอยู่
และนี่คือสิ่งยืนยันครับ สำหรับความเอร็ดอร่อย ของอาหารฉบับแม่บ้าน "แม่ละเมา"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้คือพลังความเห็น (0)