ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนมักจะนึกถึงการจำสูตร การคำนวน การทำโจทย์ปัญหา แต่ที่จะนำเสนอไม่เป็นเช่นนั้น
                    เริ่มจากนักเรียนได้รู้จักการใช้เครื่องคิดเลขกราฟฟิก หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบรูปที่ต้องการสร้าง  หาสมการของแต่ละเส้นกราฟแล้วนำไปลงในเครื่องคิดเลขกราฟฟิก  
ที่สำคัญคือการกำหนดวิววินโดว์  จะได้รูปที่ต้องการที่เกิดจากสมการที่หลากหลาย
                   สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
ตัวอย่าง