Contact

การเขียนกราฟ

  คณิตศาสตจร์กับเครื่องคิดเลขกราฟฟิก  

                    ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนมักจะนึกถึงการจำสูตร การคำนวน การทำโจทย์ปัญหา แต่ที่จะนำเสนอไม่เป็นเช่นนั้น
                    เริ่มจากนักเรียนได้รู้จักการใช้เครื่องคิดเลขกราฟฟิก หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบรูปที่ต้องการสร้าง  หาสมการของแต่ละเส้นกราฟแล้วนำไปลงในเครื่องคิดเลขกราฟฟิก  
ที่สำคัญคือการกำหนดวิววินโดว์  จะได้รูปที่ต้องการที่เกิดจากสมการที่หลากหลาย
                   สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
ตัวอย่าง


          

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 38965, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 4, Read: Click

Tags #กราฟฟิกแคลคูเลเตอร์#ครูสุกิจ#สมงาม#กลุ่มฯคณิตศาสตร์

Recent Posts 

Comments (4)

นางสาวสุกัญฐพัชร
IP: xxx.123.42.252
Written At 

ช่วยทำโจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

1.จงหาจำนวนบอกจำนวนหนึ่งชั้นเมื่อบวกด้วย 17 จะมีค่าเป็น60 เท่าของส่วนกลับหาจำนวนหนึ่ง

ถ้าทำเสร็จจะขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะครูสุกิจ   ดิฉันมองว่าครูสุกิจยังกักtacit  บางอย่างไว้  บอกมาให้หมดนะคะ

ต้องขอโทษคุณสุกัญฐพัชรที่ผมไม่ได้ตอบคำถาม โจทย์ที่คุณถามผมพยายามคิดอย่างรอบคอบจะได้คำตอบจำนวนนั้นคือ 3 โดยวิธีกำหนดค่าตัวแปร สร้างประโยคสัญลักษณ์ ถ้าจะใช้เครื่องคิดเลขกราฟิกก็ใช้ได้แต่ใช้วิธีแรกน่าจะสะดวกกว่านะครับ ขอบคุณครับ

วิศกร
IP: xxx.151.232.70
Written At 

ผมงงโจทย์ เขียนผิดเยอะ งงง