โอ้งามพร้อมสิ้นแผ่นดินสองฝั่งเปรียบดังวิมาน อุตรดิตถ์คือแดนสำราญ

เหนือลำน้ำน่านย่านธารไหลมา แลเขียวไกลใกล้

พฤกษ์ไพรซ้อน สู่หมู่ทิวภูผา

มีเขื่อนโอฬารโสภาสำคัญล้ำค่าคราชม

  <p style="margin: 0cm -7.7pt 0pt 0cm" align="center"></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" align="center"></p> <p align="center"> อุตรดิตถ์แหล่งชีวิตรื่นรมย์สมชื่อมีประเพณีระบือถือกัน</p> <p align="center"> พร้อมสิ้นแผ่นดินภิรมย์มีไม้สักใหญ่เหนือไพรทั้งหล้า</p> <p align="center"> ที่พาชื่นชมในอุทยานภิรมย์สังคมพักผ่อนเพลินดี</p> <p align="center">  </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" align="center"> พระแท่นศิลาอาสน์ที่เคารพบูชามั่น</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" align="center"></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" align="center"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" align="center"></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" align="center"> พร้อมหลวงพ่อเพชรอันเลื่องลือกันขวัญเมืองเรานั่นนานปี</p> <p align="center"> ภูมิในดวงแดด้วยเมืองลับแลเรานี่ก็มีสาวงามเป็นที่เลื่องลือระบือไกล</p> <p align="center"> อุดมพร้อมสิ้นแผ่นดินนี้เด่นร่มเย็นทั้งปี</p> <p align="center"> ลาดสาดเมืองเรารสดีหวานเกินทุกที่แผ่นดินของไทย  </p> <p align="center"></p> <p align="center"> แดนพัฒนาทุกทางรุดหน้าประชาภูมิใจ</p> <p align="center"> อุตรดิตถ์ดินแดนของไทยวิไลสมชื่อเมืองงาม </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right"> เพลงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์</p>