ไปชมงานวิจัยดีดีกัน


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010) ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ซึ่ง สพฐ.ได้รับเชิญให้ไปร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย โดย สนก.นำผลงานวิจัย จำนวน 8 เรื่อง ประกอบด้วยงานวิจัยการพัฒนาการคิด 6 เรื่อง งานวิจัยการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์ 1 เรื่อง และงานวิจัยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 เรื่อง


ไปร่วมจัดนิทรรศการใน Theme “คิด ค่าย แคร์” รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้สนใจพบนักวิจัย รายละเอียด/กำหนดการกิจกรรมทั้ง 5 วัน

*****

กำหนดการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย

โครงการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010)

ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2553

ณ บูธ A5 ชั้น 22 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

วันที่ 

ภาคเช้า (09.00-12.00 น.)

พัก 

ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.)

พฤ.26 ส.ค.2553

ทักษะการคิดแก้ปัญหาอนาคต (future problem solving)

อ.ชัชวาลย์ ธันวารชร และคณะ

 

การประเมินการคิด

ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี, ดร.วีระพล แสงปัญญา

และดร.วรรณี เจตจำนงนุช

ศ.27 ส.ค.2553

การจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์

ร้อยโทหญิง ดร.สุดาวรรณ เครือพานิช และคณะ

 

การวิจัยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อ.วันเพ็ญ สุจิปุตโต, รศ.ดร.เมธินินทร์ ภิณญูชน

และ รศ.อาวุธ วัฒนสิน

ส.28 ส.ค.2553

นวัตกรรมพัฒนาการคิด

รศ.ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา, ดร.ประกอบ กรณีกิจ

รศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์

 

นวัตกรรมพัฒนาการคิด

ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห, รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, ดร.จินตวีร์ มั่นสกุล

อา.29 ส.ค.2553

การพัฒนาการคิดแบบสอดแทรก

(infusion methodology)

ดร.วรรณา ช่องดารากุล และคณะ

 

การพัฒนาการคิดแบบสอดแทรก

(infusion methodology)

ดร.วรรณา ช่องดารากุล และคณะ

จ.30 ส.ค.2553

การพัฒนาการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning)

ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร และคณะ

 

การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วย Lesson Study และOpen Approach

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ

 

หมายเหตุ: งานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 เรื่อง มีดังนี้

1. ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการแก้ปัญหาอนาคต(Future Problem Solving) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน หน่วยงานร่วมมือดำเนินการ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

2. ชื่อผลงาน การวิจัยและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการสอนคิดสู่ห้องเรียนแบบสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน หน่วยงานร่วมมือดำเนินการ British Council และ Queen’s University Belfast

3. ชื่อผลงาน การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนาแผนการสอน(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด(Open Approach) หน่วยงานร่วมมือดำเนินการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ชื่อผลงาน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(problem-based Learning) เพื่อขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน หน่วยงานร่วมมือดำเนินการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5. ชื่อผลงาน การสังเคราะห์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานร่วมมือดำเนินการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. ชื่อผลงาน การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานร่วมมือดำเนินการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. ชื่อผลงาน  การวิจัยและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย หน่วยงานร่วมมือดำเนินการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

8. ชื่อผลงาน  การวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์

http://www.obec.go.th/view_office.php?files_id=594

หมายเลขบันทึก: 387059เขียนเมื่อ 22 สิงหาคม 2010 03:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 22:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (5)

สวัสดียามเช้าค่ะคุณครูอ้อย

แวะมาทักทายและรับข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ น้อง P ถาวร

  • น่าสนใจมาก ครูอ้อย จะขอโรงเรียนไปงานนี้ เนื่องจากเป็นหัวหน้า ในการวิจัยโรงเรียน
  • หากไม่ให้ไปครูอ้อยจะลาโรงเรียนไปค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

กิจกรรมนี้น่าสนใจมากคะพี่อ้อย

ทักทายกันวันหยุดคะ

สวัสดีค่ะ น้องรัก P ครูบันเทิง.com

  • ครูอ้อย ขอกับ ท่านรองฯ เป็นวาจาแล้ว ท่านบอกว่า ครูอ้อย เป็นหัวหน้าในงานวิจัย และ เรื่องนี้ก็เข้าโรงเรียนด้วย
  • ครูอ้อย ดีใจมาก ที่ท่านรองฯ เห็นความสำคัญของงาน และคนทำงาน

วันนี้ล่ะค่ะ จะเขียนขออนุญาต ไปทั้ง 5 วัน เป็นวันหยุด 2 วันค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี