ในการร้องเพลงลูกทุ่งนั้น ผู้ร้องต้องรู้จักการเอื้อน การหยอด  อย่างเช่นเพลงของ ไพรวัลย์ ลูกเพชร  เพลง  มนต์รักลูกทุ่ง เขาเป็นคนร้องเพลงได้สมบูรณ์มาก  อย่างเช่นเนื้อเพลงคือ  หอมเอยหอมดอกกระถิน  รวยระรินเคล้ากลิ่น.....กองฟาง จะเห็นได้ว่าช่วงเคล้ากลิ่นนั้นจะต้องมีการเอื้อนโดยใช้การฝึกการหายใจเช่น อึม ฮึม ฮึม เป็นต้น  อีกทั้งผสมผสานด้วยการหยอด เช่น เนื้อเพลงต่อไปมีว่า  ทุ่งรวงทองของเรานี้มีคุณค่า มนต์รักลูกทุ่งบ้านนาหวานแว่น  ตรงคำว่าหวานแว่วนั้น เขาจะใช้การหยอดที่สละสลวยมากโดยใช้เทคนิคการแผ่วเสียงเพื่อให้ความหวานของเพลง  ก็อยากจะให้ผู้ที่ศึกษาลองไปฟังดูจากบทเพลงนี้และที่สำคัญต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น โดย ไพรวัลย์ ลูกเพชร