ตั้งจัยหน่อย

KigGi3zS*
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัญญาว่าต่อจากนี้จะตั้งจัยให้มากขึ้น

สัญญาว่าจะเป็นคนดีของครอบครัว

สัญญาว่าจะไม่มาเรียนสาย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตั้งจัยเรียนนะเด็กดื้อ......*-*ความเห็น (1)

เมื่อมีความตั้งใจ

อะไรก็สำเร็จ