GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

งานแปล e-learning

e-learning
e-learning  วิวัฒนาการมาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่มีการยืดหยุ่นในการเรียนไม่ว่าจะเป็นเวลา  ผู้สอน  ผู้เรียน  และสถานที่ในการเรียน   มีหลักและวิธีการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning อยู่มากมาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในการเรียนมากที่สุด  และในการการสร้างบทเรียน e-learning ก็มีกรอบแนวคิด  8 มิติด้วยกัน ดังนี้ สถาบันการศึกษา  การจัดการ เทคโนโลยี การจัดเรียนการสอน หลักจริยธรรม การออกแบบหน้าจอ การสนับสนุนแหล่งทรัพยากร และการประเมินผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): e-learningตามความเข้าใจ
หมายเลขบันทึก: 38652
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

แปลได้ดีมาก ๆนะ