โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร

มีเป้าหมาย เพื่อเป็นโรงเรียนที่พัฒนาตนเองทุกมิติของการเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาของครู เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาวิถีพุทธ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการจัดการศึกษาวิถีพุทธแก่โรงเรียนทั่วไปและสังคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร จำนวน 203 โรงเรียนในทุกเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียน วิถีพุทธกัลยาณมิตร คือ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1ความเห็น (0)