หลังจากการเข้าร่วมงานการวิจัยฯ  กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 3 จังหวัด   พยายามหาความคืบหน้าจากสถานศึกษาอื่นๆ  แต่ตอนนี้หลงทางอยู่  ค้นหา planet  edkm   ก็ยังหาไม่เจอ   ไม่ทราบว่า   ใช้ป้ายคำไหนบ้าง  ใครทราบข้อมูลหรือเริ่มมีการใช้งานในหน่วยงานสถานศึกษาใด กรุณาแจ้งให้ทราบจะเป็นประโยชน์ยิ่ง ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ  (สำหรับโรงเรียนบ้านเมืองแปงยังไม่มีการขยับตัวครับ  นิ่งรอดูท่าทีคนอื่นก่อน)