สักครู่หนึ่ง  ได้ยินเสียงตามสายของโรงเรียน  ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า  ตัวแทนของนักเรียน  ที่เข้าร่วมแข่งขัน  แม่ไม้มวยไทย แอโรบิค  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  และเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค  และระดับประเทศต่อไป

*****

Mamm123

*****

แม่ไม้มวยไทย ของนักเรียนชายและหญิงที่โรงเรียน แสดงลีลา น่ารัก ขึงขัง มาหลายครั้ง  ในการต้อนรับกลุ่มนิเทศประเมินผล และ กลุ่มข้าราชการที่มาศึกษาดูงาน

*****

Soom56

*****

ขอเป็นกำลังใจให้  นักเรียน และคุณครูผู้ฝึกซ้อมด้วยค่ะ